Diaspora kan jaarlijks 50 miljoen euro bijdragen aan investeringskapitaa

admin

De diasporagemeenschap in Nederland alleen heeft de potentie om op jaarbasis minstens vijftig miljoen euro bij te dragen aan de Surinaamse economie. Het huidige vermogen aan vreemd geld dat ligt bij ondernemers en personen die geld hebben gespaard, moet tussen de drie tot vier miljard euro liggen. “Deze cijfers hebben we niet bedacht. Het zijn gemaakte schattingen nadat rapporten en economische studies alsook cijfers van officiële instanties in Nederland zijn geraadpleegd”, zegt Henry Ori, voorzitter van de presidentiele commissie ‘Diasporakapitaal en Diasporabank’, tegen de Ware Tijd.
Next Post

Collectief drama, collectieve schuld

Wanneer er iets gebeurt in de samenleving zijn we geneigd te generaliseren en de beschuldigende vinger te wijzen richting een toevallige ‘dader’. Veel minder zijn we geneigd de waarschuwingssignalen op te vangen en nog voor zaken exploderen in te grijpen. Zeker bij mentale problemen komt hulp soms te laat. Dat […]