‘Den Haag heeft dubbele agenda bij militaire samenwerking’

admin

Eigenlijk zou je als politieke partij niet moeten ingaan op een reactie als van P.J. Teunissen op de Ware Tijd Online van 13 april 2021 op het Palu-artikel over de militaire samenwerking Suriname-Nederland, omdat duidelijk is dat de schrijver niet echt weet waar hij over praat. Palu-voorzitter Jim Hok is daar duidelijk over. Hij benadrukt dat het juist de Palu is die er steeds op wijst dat Suriname met Nederland ooit de beste relaties zal hebben, gegeven alle voorwaarden die daarvoor nu al bestaan, zoals de taal, onze kennis van de Nederlandse cultuur en het feit dat wij Surinamers zoveel familie daar hebben wonen. De reden waarom die goede relatie nu niet mogelijk is komt omdat men vanuit Den Haag een dubbele agenda heeft waar het Suriname betreft.
Next Post

How Did The Black Lives Matter Movement Help Latin American Students?

Since the founding of America, Latinos and African-American communities have experienced the same harm caused by an unjust system.