Degelijk subsidiebeleid voor nationale welvaartsverbetering

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

18/04/2022 10:01

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud daarvan schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die worden geplaatst komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit de context worden gehaald.

INGEZONDEN
Het huidige kabinet zal het subsidiebeleid drastisch moeten ombuigen om verdere verspilling en verprutsing van de schaarse staatsmiddelen tot staan te brengen. Daarbij zal moeten worden overgestapt van object- naar subjectsubsidie. De quasi collectieve goederen die daarbij moeten worden geidentificeerd zijn elektriciteit, leidingwater, telecommunicatie en brandstof.

De regering moet ter zake deskundigen erop loslaten om een
degelijk beleid op dit stuk te formuleren en te implementeren. Elke
samenleving in de wereld bestaat uit economische potentiele
elementen die de lasten kunnen dragen en daarnaast zijn er ook
sociaal zwakkeren die door dezelfde samenleving moeten worden
beschermd.

Het gangbare systeem waarbij de overheid de genoemde producten
middels objectsubsidie bereikbaar probeert te houden voor de totale
samenleving is totaal misplaatst, inefficient en bedrijfseconomisch
absoluut niet verantwoord.

Er zal een filtersysteem moeten worden ontwikkeld en ingebouwd
waarbij de financieel bredere schouders uit de samenleving eruit
moeten worden gelicht. Die zijn dan in staat om het werkelijke
verbruikstarief te betalen zonder dat hun koopkracht
achteruitgaat.

Die andere groep, bestaande uit lage inkomensklasse,
seniorenburgers, mensen met een beperking en de andere sociaal
zwakkeren, zullen dan naar gelang hun financiele draagkracht in
aanmerking voor een subjectsubsidie moeten komen om te kunnen
betalen voor aan hun geleverde diensten.

Voor de economie van het land is het van belang dat eenieder op
een redelijke manier kan deelnemen aan het economische verkeer. De
overheid is ook een element in het economische verkeer van een land
en die moet op een verantwoorde manier haar rol vervullen anders
zullen er elders tekorten ontstaan en dat zal dan weer gevolgen
hebben. De overheid moet dus dat gedeelte subsidieren dat niet in
staat is om het hoofd boven water te houden.

Het besluit dat onlangs door de overheid is genomen om de
seniorenburgers die geen pensioen ontvangen te subsidieren met een
bedrag van SRD 1.000 en groepen die pensioen ontvangen met SRD 750
en 500 tegemoet te komen naar gelang de hoogte van hun pensioen,
kan als een stap in de goede richting worden gekwalificeerd.

Echter, er moet nog wat exercitie worden gepleegd om een gebaar
te maken naar de andere sociale groepen. De nationale economie kan
niet gezond worden gemaakt als er niet wordt gekeken naar de zwakke
schakels in de samenleving. Want precies vanuit die hoek moet de
stabiliteit komen om door te werken naar de maatschappij als
geheel.

De eisen en standaarden waarmee het Internationaal Monetair
Fonds (IMF) op de proppen komt, moeten dus door de beleidsmakers en
de onderhandelaars van Suriname in New York goed worden getoetst
aan het draagvlak binnen de Surinaamse samenleving. Van Surinaamse
zijde uit kan er ook een gemodificeerd bod, naar de Surinaamse
realiteit, op tafel worden gelegd.

Ettire PatraReageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina