‘De gebruikers zullen zelf de weg moeten aanpakken’

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

06/12/2021 05:59

-
Samuel Wens


BROKOPONDO
“De eenheid tussen de dorpelingen van Asigron om samen ervoor te strijden dat de slechte weg naar hun dorp wordt aangepakt is door de partijpolitiek aan diggelen geslagen. Ik betwijfel of de weg gemaakt zal worden”, verzucht actieleider Edward Menig. Enkele toppers van de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (Abop) in het district Brokopondo, die tijdens de barricade van de Afobakaweg vorige week maandag ter plaatse waren, deden volgens Menig de actievoerders beloften die naderhand niet bleken te kloppen.

“De Abop’ers zeiden aan de actievoerders dat machines van het
ministerie van Openbare Werken onderweg waren naar het district om
de slechte weg te komen maken. De weg is nog steeds niet gemaakt en
er zijn geen machines hier aangekomen”, meldt Menig. Henk Schmidt
is van de Abop en schoolleider in het district. Hij bevestigt vanaf
de wegblokkade met vicepresident Brunswijk te hebben gebeld. Die
zou hebben beloofd dat de weg zou worden aangepakt, die boodschap
werd door Schmidt aan de mensen overgebracht. “Maar het blijkt nu
dat de weg niet is aangepakt.”

Actieleider Menig zegt sinds de blokkade geen enkele medewerker
van Openbare Werken (OW) in het district meer te hebben
gesignaleerd, met uitzondering van de twee functionarissen die de
slechte weg waren komen bezichtigen. “Geen personen, geen machines,
geen aanpak, dus wordt weg nog slechter, want het regent momenteel
veel.”

OW-minister Riad Nurmohammed met de slechte situatie van de
Asigronweg geconfronteerd, zegt ervan te weten. Zijn ministerie en
Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) hebben ‘geen budget’. Maar
onderhoud aan de weg behoort tot de taken van ROS en valt om
precies te zijn onder de districtscommissaris. Zonder financiele
middelen kan Nurmohamed weinig aan de weg laten doen.

“Het jarenlange achterstallige onderhoud aan diverse wegen
kunnen niet binnen twee jaar opgelost worden. Als de ministeries
van OW en ROS in de toekomst meer middelen krijgen, zijn we in
staat meer te doen. Voor nu zullen de gebruikers de weg zelf moeten
aanpakken”, is de boodschap van Nurmohammed.

Hij zegt aan de raad van minister te hebben voorgesteld om tol
te vragen voor de zware trucks die de wegen van het binnenland
kapot maken. Kapitein Henry Kaffe van Nieuw Lombe is ingenomen met
dit voorstel van Nurmohammed. “Alle bruggen op de weg naar Atjoni
zijn door deze zwaar beladen trucks kapot gemaakt.” Het
Commissariaat van Brokopondo onderhandelt momenteel met bedrijven
die in het district actief zijn, waaronder Iamgold, om de weg te
herstellen. “Maandag zullen wij weer actie voeren, want de weg is
niet aangepakt”, zegt Menig strijdlustig.-.
Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina