De Brullende Muis (1)

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

Belastingopbrengst en de informele sector door Stanley A. Esajas De belastinggrondslag van BTW-wet is zeer smal. Niet alleen omdat de