Dansfilm ideaal om sociaal-maatschappelijke issues bespreekbaar te maken