‘Consequenties volledig voor met name president’

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

06/04/2022 05:53
-
Ivan Cairo

CLO-voorzitter Ronald Hooghart spreekt verpleegkundigen toe op het CLO-complex. Hij heeft in een brief aan de regering zich erover beklaagd dat er een akkoord is bereikt over een loonsverhoging van 17 procent, maar dat personeel van ziekenhuizen is uitgesloten.
Foto: dWT Archief

PARAMARIBO
De regering krijgt twee weken om tegemoet te komen aan de eisen van Ronald Hooghart, een van de twee voorzitters van de Centrale van Landsdienarenorganisaties (CLO). Indien dat niet gebeurt “zijn de consequenties volledig voor rekening van de regering, met name de president”, schreef Hooghart maandag in een brief aan de regering. Hij waarschuwt dat “de landsdienaren nimmer zullen accepteren dat met hun belangen wordt gesold”.

Hooghart is er niet over te spreken dat de regering heeft
onderhandeld met vakorganisaties over loonsverhoging voor
ambtenaren, maar dat zijn bestuur niet werd uitgenodigd. Hij zegt
over de gesprekken via de media te hebben gehoord en voegt eraan
toe dat volgens het staatsbesluit van 6 december 1990 dergelijke
onderhandelingen tussen het overlegorgaan en de CLO worden gevoerd.
“Sterker nog, via de media is bekendgemaakt dat het
onderhandelingsorgaan van de overheid met een vermeende
vertegenwoordiging van de CLO en anderen een akkoord heeft bereikt
dat voorziet in 17 procent loonsverhoging voor de landsdienaren,
waarbij groepen landsdienaren – de ziekenhuizen – zijn
uitgesloten.”

Vorig akkoord

Hooghart stelt dat “het wettige bestuur van de CLO” nimmer een
uitnodiging heeft gehad om zaken te bespreken en dat de vakcentrale
niet op de hoogte is van de besluiten. “De landsdienaren verenigd
in de CLO hebben ernstig bezwaar tegen deze gang van zaken. Ze
roepen de regering, met name de president en de vicepresident op,
om deze heilloze ondemocratische weg per direct te verlaten en te
kiezen voor de weg van overleg, met de wettige vertegenwoordiging
van de CLO.”

De “opgedrongen” loonsverhoging van 17 procent wordt afgewezen
“anders dan wanneer het wordt opgeteld bij de verhogingen zoals
overeengekomen met de regering van de republiek Suriname”. Alle
landsdienaren en de met hen gelijkgestelden vragen volgens Hooghart
aanpassing van het loon zoals overeengekomen op 11 juni 2020. Per
juli 2020 zou de destijds overeengekomen ‘twk’ in het loon worden
geincorporeerd en daarop een loonsverhoging van 25 procent worden
gegeven. Deze afspraak is niet nagekomen nadat de
regering-Santokhi/Brunswijk in juli dat jaar aan de macht kwam.

Er is al enige tijd een splitsing in de ambtenarenvakcentrale.
Ontevreden lidbonden hebben vorig jaar Michael Miskin gekozen als
voorzitter, maar Hooghart erkent die verkiezing niet omdat ze niet
volgens de statuten zouden zijn gehouden. Deze kwestie wordt nu bij
de rechter uitgevochten om uit te maken wie het rechtmatig bestuur
van de CLO is.Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina