Concessieperikelen houden Paamaka in gijzeling

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

12/12/2021 06:03

-
Ivan Cairo


Foto: Pixabay

PARAMARIBO
De onzekerheid van bewoners van het Paamakagebied om economische activiteiten daar te ontplooien is ondanks gesprekken met de overheid niet weggenomen. Integendeel worden zaken volgens hen op de spits gedreven door buitenstanders die daar – op naar hun zeggen dubieuze wijze – goudconcessies hebben gekregen.

Een concessionaris zou onlangs onder valse voorwendselen
politieambtenaren van een bureau in Commewijne zover hebben
gekregen naar het gebied te gaan om bewoners te intimideren.
Porknokkers werden gesommeerd op de grond te gaan liggen, waarna
over hun hoofden heen met vuurwapens werd geschoten. Dit
heeft veel kwaad bloed gezet bij bewoners die op het areaal
ook aan goudwinning doen.

Escalatie

Nadat de politieagenten waren vertrokken stuurde de
concessionaris gewapende mannen af op de porknokkers, waarbij
eigendunkelijk een deel van het reeds gewonnen goud als “procent”
werd opgeeist. De bewoners vrezen dat als de autoriteiten niet snel
ingrijpen de situatie kan escaleren en dat de gevolgen niet te
overzien zullen zijn. De mensen voelen zich beknot in het
ondernemen van economische activiteiten in hun eigen woongebied,
activiteiten die ze al decennialang ontplooien. Naar wordt vernomen
is deze kwestie reeds aan de districtscommissaris (dc)
voorgelegd.

“Wanneer wij ons ook gaan bewapenen en de situatie uit de hand
loopt zal misschien worden ingegrepen,” zegt een bewoner. “De dc
moet niet talmen om orde op zaken te stellen. Het liefst wordt dit
vraagstuk nog voor het einde van dit jaar opgelost,” voegt hij
eraan toe. Vernomen wordt dat de bewoners het desbetreffende gebied
zelf in concessie hadden aangevraagd. Voorafgaand aan de aanvraag
was gesproken met staatsbedrijf Grassalco en toenmalig minister van
Natuurlijke Hulpbronnen, Sergio Akiemboto.

Negatief advies

Geertruida Loseng, voorzitter van de Stichting Duurzame
Ontwikkeling Paamaka, zegt aan de krant dat de bedoelde concessie
op 24 juni vorig jaar door Akiemboto is uitgegeven aan een
particulier. Ze stelt dat de bewoners het “voorwerk” hebben gedaan
voor hun aanvraag door de benodigde kaarten te verzamelen en de
precieze locatie aan te geven waar ze aan goudwinning wilden doen.
Er was zelfs met de autoriteiten gesproken en die zouden hebben
gezegd dat de toewijzing slechts een kwestie van tijd zou zijn.

“Nadat de Paamaka-jongens alle voorbereidingen hadden getroffen
en het voorwerk hadden gedaan, werd de concessie aan een andere
persoon gegeven”, zegt de voorzitter. Ze benadrukt dat de concessie
is uitgegeven ofschoon de toenmalige districtscommissaris
Margaretha Malonti een negatief advies had uitgebracht op de
aanvraag van de latere begunstigde.

Als reden voor de afwijzing gaf Malontie op dat de samenwerking
met de aanvrager “heel moeilijk zou zijn”, omdat waar was
aangevraagd het enige overgebleven gebied is waar de bewoners
economische activiteiten zoals goudwinning zouden kunnen
ontplooien. Loseng: “Ondanks het negatieve advies heeft de minister
de man toch de concessie gegeven.”

PG ontkent

De districtscommissaris heeft intussen opheldering gevraagd over
het intimiderende optreden van de politie. De regiocommandant had
eerder verklaard dat de agenten naar het gebied waren gegaan in
opdracht van de procureur-generaal. Maar zij ontkent zo een
opdracht te hebben gegeven. Loseng: “De pg geeft aan dat zij niks
daarvan weet en toch wordt er niks gedaan.” Wat vooral kwaad bloed
zet is dat de porknokkers onder bedreiging van vuurwapens “procent”
moeten afstaan aan gewapende mannen die de concessionaris naar het
gebied stuurt.

De krant verneemt dat NH-minister David Abiamofo de
concessionaris had bevolen voorlopig geen activiteiten in het
gebied te ontplooien, omdat gewerkt wordt aan een voor alle
partijen aanvaardbare oplossing. Vooralsnog is onduidelijk wat het
resultaat is van een gesprek dat vertegenwoordigers van de
porknokkers recentelijk hebben gevoerd met de Commissie Ordening
Goudsector. Onlangs hadden de bewoners door middel van een
verklaring geeist dat de regering garandeert dat zij ongehinderd
toegang hebben tot hun traditioneel woon- en leefgebied voor
economische activiteiten.
Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina