Commissie presenteert corruptie preventiebeleid

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

17/12/2021 07:38 – (Bewerkt persbericht)

De voorzitter van de werkgroep implementatie anti-corruptiewet, Carmen Rasam. Foto: CDS

PARAMARIBO – De voorzitter van de presidenti?le werkgroep randvoorwaarden implementatie anti-corruptiewet, Carmen Rasam, heeft personen voorgedragen die ingezet zullen worden onder meer op het Openbaar Ministerie, de Centrale Landsaccountantsdienst, ICT en het belastingkantoor. “Het is de bedoeling dat met de voordrachten van de bemensing er gewerkt zal worden aan een corruptie-preventiebeleid,” stelt Rasam.

Hierdoor is het activiteitenplan bijgesteld en de taken enigszins verruimd. De werkgroep zal een inventarisatie maken van alle uitvoeringsbesluiten. Ook zal worden nagegaan welke mechanismen gereed moeten zijn voor de bemensing op de diverse ministeries en instanties. Bij de presentatie van de stand van zaken woensdag aan president Chandrikapersad Santokhi is Rasam ingegaan op hoe de bemensing op de diverse ministeries en instanties zal plaatsvinden.

Om integriteitsschending te voorkomen bij publieke functionarissen, zal men nagaan welke meldingsplichten er zijn. Tevens moet de commissie uitwerken wat er van de functionarissen verwacht wordt in het uitoefenen van hun taken. “Dit is een grote groep die ingelicht moet worden en behelst heel veel werk,” benadrukt Rasam op de uitvoeringsbesluiten die verder geformaliseerd moeten worden.

Het erop toezien dat de uitvoeringsbesluiten 2021 worden gepubliceerd en het inwerking treden daarvan, behoren ook tot de taken van de werkgroep. “De commissie zorgt slechts voor de bemensing en schrijft niet de wet voor,” duidde Rasam op de misopvatting vanuit de gemeenschap over de taken van de commissie. De werkgroep werd op 5 augustus 2020 ge?nstalleerd voor een periode van zes maanden. “Het is niet bekend wanneer het werk afgerond is, daarom is voor verlenging gevraagd.”

In de commissie zitten naast voorzitter Carmen Rasam van het Openbaar Ministerie, Farzia Habieb van het kabinet van de president en Harish Monorath van het kabinet van de vicepresident. Verder Jenny Sawiran van het ministerie Justitie en Politie en Fayaz Sharman van DNA, meldt de Communicatie Dienst Suriname.

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina