COMMENTAAR: Sport versus Covid-19

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

01/11/2021 12:00


HET IS TOE te juichen dat de overheid de hand heeft gelicht voor contactsporten die al maanden stilliggen door de coronapandemie. Er zijn echter maar weinig organisaties voor teamsporten die kunnen terugvallen op financiele ondersteuning door internationale overkoepelende organisaties om de nood die mede door de pandemie is veroorzaakt te lenigen. De vraag is dus of men in staat zal zijn weer vrij normale competities te organiseren.

Suriname behoort tot de landen die niet voorbereid zijn geweest
op harde (financiele) klappen. Vandaar dat het reeds kwakkelende
prestatievermogen zowel nationaal, regionaal als
internationaal z’n tol heeft geeist. Het vastgelopen sportproces
krijgt sedert het begin van de pandemie in Suriname intussen al
anderhalf jaar, nu pas enige aandacht die niet gestoeld lijkt
te zijn op een structurele en professionele aanpak.

Bonden en sportorganisaties kiezen er voor om individueel naar
de regering te stappen en te pleiten voor het welzijn van hun
organisatie in coronatijd. Dit is verspilling van menskracht,
kennis, infrastructuur en arbeidsuren. Waarom geen vuist maken en
eensgezind optrekken. De vernietigende werking van de Covid-19
pandemie – en dan beperken wij ons nu tot de sport – verdraagt zich
niet met een amateuristische aanpak van het vraagstuk. De strijd
lijkt bij voorbaat verloren als geen professionals worden ingezet
die dieper graven dan alleen alles bij elkaar harken om even met
een competitie te beginnen. Een mogelijke oplossing is een
nationale sportcommissie met deskundigen van uiteenlopende
sportdisciplines om de situatie in detail in kaart te brengen en
werkbare aanbevelingen te doen.

Eerder is in het commentaar gewezen op de gebrekkige
administratie van oudsher bij sportbonden en -verenigingen Op dit
moment is (vrijwel) geen enkele sportorganisatie in staat duidelijk
inzicht te geven in de Covid organisatiegraad van hun leden. Dit
had anders gekund bij een deugdelijke en degelijke administratie,
wat vooral in dit digitale tijdperk geen onoverkomelijk bezwaar
hoeft te zijn.

Maar toch niet getreurd. Wij mogen er van uitgaan dat er wel een
ledenadministratie is. Waarom niet de leden die zich hebben laten
vaccineren oproepen om zich, onder overlegging van hun
vaccinatiebewijs, te melden. Dat aantal aftrekken van de rest kan
een redelijk betrouwbaar beeld geven.

Het is overigens de moeite waard de echte bedoeling boven tafel
te krijgen, waarom sporters zozeer gevaccineerd moeten worden.
Robinhood trainer Roberto Godeken vraagt zich af waarom per se
vaccinatie, als de mogelijkheid wereldwijd bestaat te volstaan met
een sneltest voor en na elke training en wedstrijd. Maar geeft hij
zich er rekenschap van dat aan het systeem van frequent sneltesten
een behoorlijk prijskaartje hangt? Sneltests zoals onder andere in
Nederland bij sporters wordt gedaan is een dure aangelegenheid,
zowel organisatorisch als logistiek. Denk maar aan de kosten voor
import van de sneltests. Is er voldoende gekwalificeerd personeel
beschikbaar en zo ja wie zal hen betalen. Geld voor zo een
omvangrijke operatie is er gewoon niet.
Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina