COMMENTAAR: Signaal aan de regering

admin

ER IS KWAAD bloed gezet bij de samenleving. Terwijl aan de gemeenschap wordt verteld dat het even afzien is, verrijken coalitiegenoten zich met grond en posities. En alsof dat niet genoeg is, wordt via de Centrale bank van Suriname de mededeling gedaan dat de koers met ruim SRD 5 omhoog springt, wat de zoveelste devaluatie is en het beleid zwijgt in alle talen.
Next Post

Legality Issues of Latin American Online Gambling in 2021

Generally speaking, gambling in Latin America suffers from the lack of legislative basis — most laws are not сlear and local authorities have to solve various issues that concern casinos at their discretion.