COMMENTAAR: Propaganda zelf financieren

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

15/04/2022 12:00


VICEPRESIDENT RONNIE BRUNSWIJK heeft zich de afgelopen dagen in de media en op zijn Facebookpagina erover beklaagd dat minister Armand Achaibersing van Financien en Planning niet of niet tijdig gelden vrijmaakt voor de uitvoering van beleidsactiviteiten en projecten die door de regering zijn goedgekeurd. Hij zou daarom geen voorstander zijn dat ministers worden vervangen, omdat ze benedenmaats zouden hebben gepresteerd.

Tijdens een persconferentie woensdag heeft Achaibersing
gedocumenteerd aangegeven dat de betalingsperikelen die Brunswijk
heeft benoemd niet zo ernstig zijn als de vicepresident heeft
beweerd. Van de verschillende ministeries zijn tussen de 70 en 90
procent van de gevraagde autorisatie gerealiseerd. Hoewel sommige
betalingen kennelijk hebben plaatsgevonden nadat de vicepresident
de pers had opgezocht.

Achaibersing en collega Albert Ramdin hebben aangegeven dat
vanwege het prudent financieel beheer dat wordt nagestreefd door de
regering zaken administratief helemaal in orde moeten zijn voordat
tot betaling wordt overgegaan. Ze moeten ook volgens de
comptabiliteitsregels zijn gegaan. Zonder het kind echt bij de naam
te noemen heeft vooral Ramdin aangegeven dat alleen activiteiten of
projecten van de staat zullen worden betaald. Acties of
activiteiten die vanuit een partijpolitiek initiatief zijn
ondernomen of uitgevoerd zullen door betrokkenen zelf moeten
betaald moeten worden.

De regering voert goed bestuur hoog in het banier zei Ramdin,
ook op het stuk van het financieel beleid. Zo wil de regering
voorkomen dat er nationaal en internationaal weer imagoschade voor
Suriname optreedt. De bewindsman stelde dat is gebleken dat
bepaalde activiteiten, waarvoor er betaling wordt gevraagd, niet
van de staat zijn maar “politiek”. “We merken dat in het
staatsbestuur er uitgaven worden gepleegd die waarschijnlijk niet
verantwoord zijn onder staatsactiviteiten. En die rekeningen gaan
niet kunnen worden betaald. Daardoor ga je een situatie krijgen dat
bepaalde bedrijven geen diensten zullen verrichten voor bepaalde
activiteiten.”

Hij doelde op een vliegmaatschappij die naar verluidt geen
diensten meer wil verlenen aan de staat omdat voor geleverde
diensten (kennelijk aan Abop) nog moet worden betaald. “Daarvoor
gaat het ministerie van Financien nooit een verantwoording kunnen
plegen, dat het gaat om activiteiten voor land en volk. Als het
politieke activiteiten zijn, moet die politiek worden
gedragen.”

De bewindsman heeft op dit stuk helemaal gelijk. Indien
coalitiepartijen op eigen houtje zaken hebben ondernomen, dienen
die zelf voor de kosten in te staan. De tijd waarin
regeringspartijen ten laste van de staatskas partijpropaganda of
populistische activiteiten ontplooien, moet tot het verleden
behoren. Te hopen is dat ook wanneer de VHP propagandistische
activiteiten organiseert zij dit zelf betaalt en met haar vingers
afblijft van de karige middelen van de belastingbetaler.Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina