COMMENTAAR: NV New Surfin

admin

DE REGERING HEEFT de naamloze vennootschap New Surfin opgericht om kapitaal aan te trekken voor projecten die zij wil uitvoeren. Op zich geen slecht idee, maar de manier waarop dat is gebeurd roept terecht vraagtekens op. De regering bestaat uit de VHP, NPS, Abop en PL en wordt geleid door een president, de vicepresident zit de minsterraad voor. Besluiten namens de regering moeten bekrachtigd worden door de president en/of een missive, schriftelijk besluit van de raad van ministers. Echter, die procedure is niet gevolgd bij het oprichten van New Surfin.
Next Post

Caribbean News - Caribbean National Extradited To US For Decades Old Crime

A Caribbean national, who has been on the lam for 22 years, has been returned to the US to face criminal charges that date back to 1999.