COMMENTAAR: Nieuwe lijn sportafvaardigingen

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

13/12/2021 12:00


DE EERSTE PAN-AMERIKAANSE Spelen voor junioren in Colombia hebben geleerd dat er nog veel schort aan het niveau van onze sporters. De tegenstanders bleken bijna op elk onderdeel een maat te groot. Alleen de volleybalselectie heeft zich in kwalificatietoernooien formeel geplaatst om aan deze spelen te mogen meedoen. Alle overige Surinaamse deelnemers hebben mogen deelnemen omdat hen een wildcard was toegewezen. Dit betekent in de praktijk een niet volwaardige afvaardiging. Doorgaans kan een atleet met een wildcard niet bogen op een goede concurrentiepositie op de spelen, hoewel dat niet per se zo hoeft te zijn. Immers kunnen ook sporters die zich hebben gekwalificeerd afgaan op een toernooi.

De volleybalmeisjes hebben zich
volgens de voorgeschreven normen geplaatst, maar het deelnemersveld
was zo sterk dat het gewenste resultaat niet is bereikt. Enkele
zwemmers hebben wel hun persoonlijke tijd verbeterd en lichte
vooruitgang geboekt. Het verweer van coaches en deelnemers over de
behaalde resultaten komt min of meer op hetzelfde neer: de wind
niet meehebben door de Corona pandemie en het niveauverschil met
landen in de regio. Overigens: er was al voor Covid sprake van
niveauverschil. Gelet op de beperkende maatregelen van de overheid
lag het sportgebeuren vanaf maart vorig jaar vrijwel stil en kon de
voorbereiding niet optimaal zijn. Dit heeft zeker niet bijgedragen
aan het verkleinen van het niveauverschil, integendeel.

In elk geval geeft de deelname aan de
eerste junioren Panam-spelen aanleiding tot een diepgaande analyse
en discussie. Beleidsmakers op sportgebied op regeringsniveau,
bonden, verenigingen en actieve sporters zouden dit meetmoment van
de spelen moeten aangrijpen om eventueel in een workshop serieus te
praten over nieuwe inzichten bij toekomstige deelname aan
evenementen waarvan tegenstanders geacht worden sterker te zijn.
Brainstormsessies, bij voorkeur onder leiding van het Surinaams
Olympisch Comite kan van grote betekenis zijn voor een nieuwe weg
die zich meer richt op het halen van limiettijden en succes op
plaatsingstoernooien. Dat is een mooi begin van hard werken en het
gevoel van voldoening om een toernooi binnen te stappen.

De nieuwe lijn van een heldere
planning kan daartoe bijdragen. Even belangrijk is het geld dat
noodzakelijk is voor een goede voorbereiding om te komen tot
verantwoorden sportafvaardigingen. De overheid moet hierbij haar
verantwoordelijkheid nemen. Van het ministerie van Regionale
Ontwikkeling en Sport wordt verwacht dat het zich hiervoor
daadwerkelijk inzet. Het voorwerk zou nu al kunnen beginnen met
bijvoorbeeld hearings bij overkoepelende sportorganisaties over de
behoeften.
Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina