COMMENTAAR: Loontrekker sterft terwijl het gras groeit

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

05/03/2022 12:00


DE STREEFDATUM om op 17 maart een overeenkomst te bereiken over de loonaanpassingen van de ambtenaren zal niet gehaald worden. Ravaksur is het niet eens met het bod van de regering die 17 procent verhoging wil toekennen aan de ambtenaren. Armand Zunder die ook de onderhandelingen met de regering voert legt uit dat 17 en zelfs 20 procent onvoldoende is voor de groep om het hoofd boven water te houden.

Volgens Zunder wijst de onderhandelingscommissie die wordt
geleid door oud-minister van Binnenlandse Zaken Maurits Hassankhan
er steeds op dat er al maatregelen zijn getroffen om het
makkelijker te maken voor de loontrekkers. Maar die zijn
onvoldoende vindt Zunder aangezien de jaarinflatie al tegen de
zestig procent loopt en er nog meer maatregelen aankomen die de
loontrekkers wederom hard zullen treffen.

De afgelopen periode is er inderdaad een trend te zien dat als
de regering een bepaalde tegemoetkoming doet, die bijna weer uit de
zakken van de loontrekkers geslagen worden door de volgende
kostenverhogende maatregelen. Van een reele vooruitgang is dus geen
sprake. Daarnaast zullen de elektriciteitstarieven, de prijs voor
kookgas en mogelijk ook de rentetarieven bij de banken
stijgen.

De vraag is ook hoeveel druk de vakbeweging op dit moment
uitvoert op de regering om wel met een beter bod te komen. Zunder
zegt zelfs dat de vakbeweging althans in Ravaksur-verband geen
tegenbod heeft gedaan omdat hij het gevoel heeft dat de regering of
de onderhandelingscommissie met een beter bod gaat komen. Zo lijkt
het alsof de vakbeweging haar huiswerk niet heeft gedaan en er geen
sense of urgency is om deze zaak af te handelen. Dit terwijl
ambtenaren en de aan hen gelijkgestelden het hoofd nog nauwelijks
boven water kunnen houden.

Wat ook weer eens blijkt uit de berichtgeving is dat het
vakbondsfront zeer verdeeld is. Ronald Hooghart die vaker met de
strijdbijl heeft gehakt is niet meer op het veld en Micheal Miskin
moet zich het daadwerkelijk strijden in het veld onder de mensen
kennelijk nog eigen maken. Vanwege een dispuut binnen de CLO tussen
deze twee toppers is misschien ervoor gekozen Zunder de kar te
laten trekken, maar of dat wel goed zal werken daar Zunder ook
adviseur is op het Kabinet van de Vicepresident valt te
bezien.

In dit spectrum van kleine zielen en veel aandacht voor eigen
belang is heel weinig plek voor het werkelijk belang van de
loontrekker. Daarnaast is ook het onderling beloningssysteem (wat
Fiso was) compleet in de war. De leerkrachtenvakbonden bijvoorbeeld
willen zelf onderhandelen maar met een apart wensenpakker, kortom
we zijn mijlenver van een akkoord en lichtjaren verwijderd van een
op elkaar afgestemd beloningssysteem. En de loontrekkers? Die
sterft terwijl het gras groeit.Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina