COMMENTAAR: Lessen niet geleerd

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

25/04/2022 12:00


SEDERT DE VERSOEPELING om Surinaamse sporters in het buitenland een ‘sportpaspoort’ te verstrekken, zijn ze ingelijfd in de Surinaamse mannen en vrouwen voetbalselectie. Het inzetten van ervaren diaspora sporters is daardoor in een stroomversnelling gekomen. Jarenlang is gevraagd aan en in De Nationale Assemblee om haast te maken met het legaliseren van de ‘dubbele nationaliteit’ maar hierover werd geen consensus bereikt.

Nu de president paspoorten verstrekt aan sporters van Surinaamse
afkomst om in daartoe voorkomende gevallen een bijzondere bijdrage
te leveren voor het land, is een nieuwe weg ingeslagen. Het
‘sportpaspoort’ is gerealiseerd, maar over hoe gebruik te maken van
de sporters die buiten Suriname wonen bestaat geen plan, terwijl
dit beslist nodig is. In de praktijk struikelt elke trainer over
het vroegtijdig bij elkaar brengen van de diasporaspelers die in
het buitenland wonen, eventueel aangevuld met lokale sporters.

Ingrepen om spelers bij elkaar te brengen en serieus voor te
bereiden op een toernooi kost geld. Ook al zou het geld er zijn,
het droogt eens op, naarmate succes wordt geboekt om verder in een
kwalificatietoernooi door te dringen. Trainingskampen en een heel
voorbereidingstraject moeten in kaart worden gebracht. Daar hangt
een prijskaart aan. Surinaamse bonden leven hoofdzakelijk op de
longen van sponsors en internationale organisaties. Opbrengsten van
competitiewedstrijden zijn te verwaarlozen.

Een beroep doen op diaspora sporters is voor een belangrijk deel
een beroep doen op beroepssporters die volgens een bepaald
professioneel stramien leven, wonen, werken en presteren. Met zo
een professionele instelling hebben Surinaamse besturen geen
ervaring. Ze kennen de professionele aanpak niet en hebben zich er
– voor zover kan worden nagegaan – niet in verdiept. Gevolg hiervan
is dat de relatie tussen lokale bestuurders en diaspora licht
ontvlambaar is. Er is veel onbegrip als gevolg van de onbekendheid
met elkaars gewoonten en werkhouding. De wereld van amateurs en
professionals vertoont grote verschillen in denken en doen.

Zowel met de mannen als vrouwen voetbalselectie hebben zich
incidenten voorgedaan wat terugvoert naar het ontstellende gebrek
aan helderheid. Gevreesd wordt dat indien in deze broze
experimentele fase geen kennis in huis wordt gebracht om het schip
verder te leiden, er nog meer ongelukken kunnen ontstaan en de roep
naar diaspora op de helling komt. Stanley Menzo heeft als
bondscoach op een ongelukkig moment de nationale selectie met veel
diaspora spelers onder zijn hoede genomen, nadat zijn voorganger
Dean Gorre en zijn selectie in zwaar weer waren terecht gekomen.
Aangezien het hoofdstuk met de diaspora vrouwenselectie, weliswaar
niet onder Menzo, ook dramatisch is afgesloten, is het te hopen dat
deze gang van zaken geen nadelige invloed heeft op zijn toekomstig
optreden.Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina