COMMENTAAR: Hoop op herstel

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

04/05/2022 12:00


PRESIDENT CHANDRIKAPERSAD SANTOKHI heeft in zijn toespraak ter gelegenheid van de Dag van de Arbeid hoop gegeven op herstel en groei van de economie. Hij benadrukte dat de arbeidersklasse en de bedrijven het herstel en de groei in het land bepalen. In zijn boodschap geeft het staatshoofd wel toe dat het treffen van herstelmaatregelen niet heeft geleid tot welvaart van de werkende klasse. Vakbondsleiders hebben, onafhankelijk van elkaar, ronduit een mineur toon laten horen over de positie van werknemers.

Volgens de president is de herstelfase voorbij en is er nu
sprake van stabilisatie. Echter, belangrijk zijn maatregelen om te
overleven. Terecht heeft de president in zijn 1 mei-boodschap
beklemtoond dat de prijzen in de winkels stijgen, maar het is
volstrekt onjuist de oorlog tussen Rusland en Ukraine uitsluitend
aan te wijzen als oorzaak van de prijsstijging. Natuurlijk voelt
Suriname als ontwikkelingsland de druk die het gevolg is van de
oorlog. Die druk is ook merkbaar in rijke (Europese) landen en ook
daar zijn prijsstijgingen vandaag de dag een normaal verschijnsel,
in vergelijking met enkele weken eerder.

In Suriname is er een extra hobbel in de prijsontwikkeling.
Winkeliers maken zich schuldig aan moedwillige prijsopdrijving. De
Economische Controledienst (ECD) heeft wat speldenprikjes door hier
en daar te duur geprijsde goederen in beslag te nemen. De oproep
van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en
Technologische Innovatie aan burgers om prijsopdrijving te melden
werkt in de praktijk niet. Dat is in het verleden onder vorige
regeringen al zo vaak gebleken. Ook al worden prijslijsten in de
winkels opgehangen het is niet de taak van de burger om uit te
zoeken wanneer er sprake is van illegale prijsverhoging. Dat is
specialistisch werk voor het personeel van de ECD.

Om effectief te kunnen controleren moet het controleapparaat
goed zijn bemenst en toegerust. Hoe meer controleurs, hoe
effectiever kan worden gewerkt. Om personeel hoeft het ministerie
niet verlegen te zijn. In het overbelaste ambtenapparaat zijn er
genoeg mensen die kunnen worden omgeschoold of bijgeschoold als
prijscontroleur. Elk district moet een (goed functionerende)
afdeling van de ECD hebben, want niet alleen in Paramaribo en
Wanica gaan mensen gebukt onder de woekerprijzen.

De president kondigt aan dat de regering in de komende periode
vooral zal inzetten op dialoog, samenwerking, participatie,
inclusiviteit, gelijkheid en sociale rechtvaardigheid in alle lagen
binnen de samenleving. Hij vestigt zijn hoop op de net aangetreden
minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, Steven Mac
Andrew, die de arbeidersklasse onder meer moet voorbereiden op de
op handen zijnde tweehonderd projecten en de verdere ontwikkeling
in gas- en oliesector. Ongetwijfeld hoop voor de toekomst. Echter,
er moet worden gedacht aan een collectieve verantwoordelijkheid in
plaats van het gigantische werkgelegenheidsvraagstuk op te hangen
aan een toevallige minister.Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina