COMMENTAAR: Grensoverschrijdend seksueel gedrag

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

08/11/2021 12:00


HET SURINAAMS OLYMPISCH Comite (SOC) onder leiding van Ramon Tjon-A-Fat werkt serieus aan maatregelen om grensoverschrijdend seksueel gedrag in de sport de kop in te drukken. Wereldwijd zijn gevallen van seksueel molest door begeleiders, onder wie trainers van jeugdige jongens en meisjes aan het licht gekomen.

De volwassenen misbruiken hun macht en gezag om zich aan hun
pupillen te vergrijpen. Kennelijk door vrees voor represailles van
plegers en mogelijke straf door ouders hebben slachtoffers jaren in
het diepste geheim de last op hun schouders getorst, waardoor de
seksmaniakken tot voor kort konden wegkomen. Sinds enkele jaren is
dit aan het veranderen. In verschillende landen wordt de beerput
bij sportbonden en verenigingen opengemaakt en wordt het
misselijkmakend gedrag van betrokkenen openbaar gemaakt en ze
worden afgestraft.

Suriname heeft de draad ook opgepakt. Voor zover bekend is tot
nu toe slechts een geval van seksueel molest bij de rechter beland
en betrokkene is veroordeeld. De zaak heeft de aandacht getrokken
omdat met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid seksueel
molest en intimidatie vaker voorkomen in ons land. Maar de
slachtoffers zijn bang om naar buiten te treden. Mogelijk
aangemoedigd door het strafrechtelijk en tuchtrechtelijk vervolgen
van de daders durven steeds meer sporters naar buiten te
treden.

Het SOC opent nu de weg om sporters die door zedelijk wangedrag
zijn getroffen bescherming en een veilige omgeving te bieden.
Vertrouwenspersonen zullen hen begeleiden. Sporters moeten de
schroom van zich afzetten en vanuit de kernwaarden van de sport de
morele waarden, goede zeden en gewoonten als devies hanteren om
paal en perk te stellen aan de ethiek die niet te gronde mag worden
gericht.

Sportverenigingen en bonden hebben vanwege de maatschappelijke
veranderingen en realiteit ook een toegevoegde historische
opdracht. In het ‘heiligdom’ van de sport zullen de daarvoor
verantwoordelijke personen strengere selectienormen moeten hanteren
bij het werven van trainers, coaches en andere begeleiders alvorens
hen de leiding te geven over kwetsbare jeugdigen bij clubs. Het is
niet gemakkelijk omdat ondanks alle testen moeilijk is te
doorgronden welk gezicht schuil gaat achter welk masker.

De stichting Ilse Henar-Hiwatt in wiens handen het project van
vertrouwenspersonen is gelegd, heeft evenwel voldoende expertise in
huis om het project in goede banen te leiden. Het SOC-bestuur zou
naast het instellen van dit vertrouwensinstituut ook het voor de
hand liggende model van een meldpunt kunnen overwegen. Daarbij
zouden mensen al dan niet slachtoffer – eventueel anoniem een
melding kunnen doen, waarbij van het SOC verwacht mag worden dat
het vertrouwelijk met de informatie omgaat en diepgaand onderzoek
instelt om te voorkomen dat onschuldigen worden beklad.
Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina