COMMENTAAR: Gekapt en geschoren

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

28/04/2022 12:00


WAARNEMEND KORPSCHEF VAN het Korps Politie Suriname, commissaris Ruben Kensen, heeft vorige week een dienstvoorschrift uitgevaardigd, waarin is bepaald dat het dragen van een baard door politieambtenaren met ingang van heden verboden is. Dit is waarschijnlijk een van de meest onzinnige maatregelen die ooit bij een overheidsdienst is uitgevaardigd.

In het door de korpschef uitgevaardigde dienstvoorschrift geeft
hij aan dat het dragen van een baard de overhand lijkt te nemen en
het imago van het Korps Politie Suriname hiermee wordt geschaad.
Dit is volstrekte lariekoek. Er is ook geen enkele wetenschappelijk
onderbouwing die deze bewering staaft. Als een baard goed wordt
verzorgd, kan daar geen enkele weerstand tegen zijn. Sommige mensen
vinden een baard gewoon mooi. Dat geldt ook voor
politiefunctionarissen. Dus wat daar op tegen is, valt niet te
zeggen.

Terecht zegt de oud-voorzitter van de Surinaamse Politie Bond,
Raoul Hellings, dat politiefunctionarissen deze absurde regel
moeten negeren omdat geen enkel dienstvoorschrift de grondrechten
mag vertrappen. Huidig voorzitter Mielando Atompai is dezelfde
mening toegedaan en zegt dat het Politiehandvest en de Grondwet
hier heel duidelijk over zijn en dat deze regel geen enkele
rechtsgeldigheid heeft. Hij zegt in gesprek te zijn met de
korpschef hierover.

In de reglementen staat al dat politieambtenaren netjes gekapt
en geschoren dienen te zijn. Dat zou voldoende moeten zijn en voor
zover bekend wordt die regel ook goed nageleefd. Dus wat Kensen
heeft bezield met deze nieuwe regel, ontgaat een ieder. Het lijkt
erop dat hij vooral onrust onder politieambtenaren wil zaaien. Dat
zijn baas, minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie, niet
direct heeft ingegrepen en heeft opgedragen dit dienstvoorschrift
weer in te trekken, is ook veelzeggend.

Kensen kan zich beter druk maken om echte zaken die het imago
van de politie al jaren schaden, zoals de veels te corpulente
agenten, die door hun overgewicht meer in staat zijn achter
misdadigers aan te rennen. Of door het veel ernstigere probleem van
de rotte appels binnen het korps uit te roeien. Nog altijd bestaat
in de samenleving de indruk dat heel wat politiefunctionarissen
zich bezig houden met zaken die het daglicht niet kunnen verdragen.
Dat varieert van corruptie tot betrokkenheid bij zware criminele
(drugs)activiteiten.

Ook kan hij zich er voor inzetten dat klachten van burgers over
het politieoptreden serieuzer worden afgehandeld, want zij worden
vaak nog met een kluitje in het riet gestuurd. Als Kensen deze
problemen eindelijk eens met wortel en al wil uitroeien en de
gezichtsbeharing van funtionarissen met rust laat, dat zal dat het
imago van het Korps Politie Suriname echt ten goede komen.Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina