COMMENTAAR: Dringi dresi wakti siki

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

26/04/2022 13:54


DELEN VAN HET district Brokopondo zijn al enkele weken flink onder water. Alle spuikleppen van de stuwdam zijn geopend omdat het water anders de maximale hoogte zal overstijgen en zich dan een ware calamiteit kan voordoen. Staatsolie Power Company Suriname (SPSC), die de stuwdam in 2020 overnam, heeft informatie gegeven om inzichtelijk te maken dat er geen andere keuze is op dit moment dan te spuien.

De aanleg van de stuwdam kent een wrange geschiedenis. Bewoners
van de dorpen die ten zuiden van het stuwmeer lagen en compleet
onder water kwamen, gedwongen verhuizen. Een andere keus was er
niet. De foto’s van de EBG-kerk en de kerktoren die in het meer
liggen en langzaamaan onder water verdwijnen, terwijl er een boot
mensen wegvaart zijn jarenlang een bekend beeld geweest.

De mensen werden ondergebracht in ‘transmigratiedorpen’ waar er
geen voorzieningen waren zoals beloofd. Menig oud-bewoner van Ganze
die rond 1955 moest verhuizen vertelde hoe met pijn en smart een
nieuw bestaan is opgebouwd in de dorpen die nieuw gevormd zijn
zoals Nieuw Ganze. De stuwdam, waarvoor ze moesten wijken, bracht
voor hen geen elektriciteit, de hoogspanningskabels liepen over hun
hoofd naar het gegoede Paramaribo.

Het vertrouwen in gran lanti is daarna nooit meer
geweest wat het zou moeten zijn. De overheid had de mensen in deze
gebieden niet tot prioriteit gemaakt. En dat zijn ze helaas nog
steeds niet. Het district Brokopondo is qua natuurlijke hulpbronnen
het rijkste district van Suriname; goud en hout te over. Echter
bedroevend weinig van de royalty’s die betaald worden aan de
overheid komen ten goede aan het district. Het is, hoe begrijpelijk
en hoe noodzakelijk het spuien ook is, voor de bewoners een wrang
gevoel om ook nu weer door het geweld van deze stuwdam have en goed
te verliezen.

Over en weer wordt gezegd dat de mogelijke komst van het water
met de mensen is gecommuniceerd. De vraag is of de boodschap wel is
aangekomen? Zelfs SPCS zegt niet te hebben kunnen bevroeden dat dit
zou gebeuren. En wie niet weet hoe erg iets zou kunnen zijn , kan
daar maar moeilijk op inspelen.

Het weer is moeilijk te voorspellen. Dat is een feit. Maar met
milieustudies en het plannen voor een worstcasescenario had een
beter idee verkregen kunnen worden van wat zou kunnen gebeuren
indien de hoogste stand van het water bereikt zou worden. Dan had
een eventueel evacuatie- en opvangprotocol versneld in werking
kunnen treden. En waren dan mogelijk al opvangcentra opgezet in de
daarvoor aangewezen gebieden.

Dat zou moeten gebeuren juist omdat het klimaat niet te
voorspellen is en juist omdat de bedreiging van klimaatverandering
niet nieuw is in Suriname. De toekomst zal er niet beter op worden
als we overrompeld worden door wat er gebeurd in plaats van ons
voor te bereiden op wat zeker komt. Dringi dresi wakti
siki
is in deze noodzaak.Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina