COMMENTAAR: De ‘wolf’ mag blijven?

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

12/04/2022 12:00


DE HAKRINBANK NV doorbreekt het zwijgen en heeft in een open brief gereageerd op de commotie die recent in de samenleving is ontstaan over beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag door drie vrouwen, aan het adres van haar CEO. De bank stelt dat de instelling vanwege ‘privacyredenen’ tot nu toe terughoudend is geweest met betrekking tot een publieke inhoudelijke reactie. De bank concludeert ook – op basis van extern onderzoek, zonder in details te gaan – dat het hier ‘ongewenst gedrag’ en ‘geen seksueel molest’ betreft.

Opmerkelijk is dat de bank met deze reactie komt daags nadat
verschillende maatschappelijke organisaties en individiuen bij de
waarnemend procureur-generaal (pg), in naam van de medewerkers van
de bank, per open brief tot onderzoek hebben aangedrongen.
Bijzonder daarin is dat zowel de open brief van de Hakrinbank als
die aan de pg melding maakt van aangifte tegen de CEO, maar dat
daarna niets meer is vernomen, of althans van een dagvaarding is
nimmer sprake geweest. Het zou inderdaad goed zijn dat de pg ook
reageert en meldt of er al dan niet een onderzoek gaande is en in
welke fase die zich eventueel bevindt.

Er zijn ook zaken opgenomen in de brief van de Hakrinbank die de
wenkbrauwen ernstig doen fronsen. De leiding van de bank beslist
kennelijk hoe om te gaan met de bevindingen van het
‘Klokkenluidersplatform’. Dat is precies waarom internationaal veel
kritiek is tegen dit soort systemen: wanneer het leidinggevenden
betreft, werkt het systeem namelijk niet.

Daarnaast meldt de bank ook dat de aantijgingen met de CEO zijn
besproken en dat die is berispt. Wie heeft bepaald wat die
berisping moet zijn en zal die terug te vinden zijn in de analen
van de bank of is het afgedaan met een vermanend vingertje? Terecht
dus vragen de medewerkers en maatschappelijke organisaties om
geinformeerd te worden over wat precies de consequenties zijn die
vallen onder ‘berisping’.

Het valt de raad van commissarissen (rvc) trouwens extra kwalijk
te nemen dat zij, de situatie binnen ons bankwezen kennende, toch
besloten heeft om deze zaak af te doen met een ‘berisping’. Het
bankwezen ontbeert net als veel sectoren in ons land goed,
verantwoordelijk en integer leiderschap. De rechtszaak tegen Robert
van Trikt, de voormalig governer van de Centrale Bank, en Ginmardo
Kromosoeto, de voormalig directeur van de SPSB, en het vertrek
van de Sigmund Proeve bij de Surinaamsche Bank. Allemaal tekenen
dat het rommelt in de top van bankinstellingen en dat in naam van
‘grote belangen’ de rechten van onschuldige derden geen prioriteit
zijn.

Het is geen nieuwigheid in Suriname dat machthebbers denken dat
zij kunnen doen en laten wat ze willen met vrouwen in een bepaalde
afhankelijke positie. En juist daarom had de leiding van de bank
deze gevallen moeten aangrijpen om de medewerkers te laten zien dat
ze hun veiligheid voorop stellen. Zij hadden de CEO de laan uit
moeten sturen. Nu lijkt het meer op het ‘bos’ veilig willen maken
door allerlei halfslachtige maatregelen te treffen, terwijl de
‘wolf’ ongemoeid wordt gelaten. Nu pas is er het
inzicht een “totaal onafhankelijke” vertrouwenspersoon te gaan
aanstellen.Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina