COMMENTAAR: Buurtcentra als ondersteuning

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

27/10/2021 12:00


BUURTCENTRA HEBBEN IN veel buurten al bewezen recht van bestaan te hebben. Vooral in deze moeilijke tijden voorzien zij in de broodnodige voorlichting en begeleiding. Hoe sterker het verval van onder andere normen, waarden en verloedering van de samenleving, hoe groter de behoefte voor versterking van deze instituten. Echter, veelal moeten deze organisaties het doen zonder overheidssubsidie en als die er wel is wordt die, gezien de slechte staat van ‘s lands financien, bij mondjesmaat uitbetaald en in sommige gevallen al jaren niet.

De afgelopen dagen heeft Stiwewa de aandacht getrokken. Deze
buurtorganisatie die ruim 43 jaar geleden is opgericht, heeft als
werkterrein de volkswijken Wintiwai, Pontbuiten, Ephraimzegen,
Ramgoelamweg en omliggende gebieden.

Het waren jaren van vallen en opstaan, diepte- en hoogtepunten.
Wat dit laatste betreft mag genoemd worden de officiele
ingebruikname van een nieuw, eigendomspand het afgelopen weekeinde,
dat de mogelijkheid biedt de activiteiten op grotere schaal aan te
bieden.

Intussen is bekend dat Stiwewa wordt bedolven onder
steunaanvragen van burgers die nauwelijks het hoofd boven water
kunnen houden.

Dat is niet vreemd, omdat armoede, vooral in de volkswijken
waarin ze opereert, meer regel dan uitzondering is. Helaas kan deze
buurtorganisatie door geldgebrek niet (geheel) in de behoefte
voorzien en is het in veel gevallen brandjes blussen. Stiwewa
krijgt geen subsidie en is afhankelijk van (financiele) donaties
van particulieren. Overigens mag ook niet onvermeld blijven de
inzet van ongeveer zeventig vrijwilligers.

De overheid moet zich ervan doordrongen zijn dat
niet-gouvernementele organisaties in veel opzichten een deel van de
overheidstaken kunnen overnemen. Ze zijn daartoe niet verplicht,
maar door dit te doen nemen ze hun maatschappelijke
verantwoordelijkheid.

Het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport heeft kritiek
geuit op het beheer van overheidsaccommodaties, zonder er
daadwerkelijk iets aan te doen. Enige tijd na haar aantreden heeft
de regering gezegd dat oneigenlijk gebruik gemaakt wordt van de
buurtcentra en dat ze geen verantwoording afleggen. Als er sprake
is van geen juist gebruik mag dat niet goed gepraat worden. Maar
met welk recht stelt de regering dat geen verantwoording wordt
afgelegd? Ze zou dat alleen mogen doen wanneer een buurtcentrum met
overheidsgeld dus geld van het volk in stand wordt gehouden.

De overheid doet er goed aan eerst orde op zaken te stellen in
eigen huis in plaats van bij voorbaat de beschuldigende vinger te
wijzen naar particulieren die op eigen kracht veelal goed werk
doen, dat in feite een overheidstaak is en ondersteuning
verdient.
Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina