COMMENTAAR: Belofte maakt schuld

admin

HET LIJKT DE regering maar niet te lukken een investeringsmaatschappij op te zetten die de toets der kritiek kan doorstaan. Dat heeft ze echter aan niemand anders dan zichzelf te wijten. Dat vanuit de VHP wordt aangedrongen op een snelle instelling ontslaat de regering niet van haar verantwoordelijkheid om erop toe te zien dat zaken lopen zoals wettelijk is voorgeschreven. In de oppositiebanken heeft de VHP zich ook altijd verzet tegen het fenomeen van ‘gelegenheidswetgeving’.
Next Post

Winti religieuze organisaties gaan voor gelijkheidsbeginsel

Het merendeel van de winti religieuze organisaties die een wintiprey willen houden in Para is niet van plan hiervoor toestemming te vragen. Dat zegt wintireligieuze leider Julien Zaalman van de organisatie Tata Kwasi ku Tata Tinsensi tegen de Ware Tijd. “Een wintiprey is geen vermakelijkheid. Het is een religieuze uiting […]