COLUMN: Terug bij af

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

04/05/2022 14:00
-
SERIEUS!?

Ivan Cairo

We waren goed op weg. De afgelopen jaren. Ik herinner mij formele sessies tussen instituten, zoals het parlement met het mediaveld, om de muilkorfwetten ongedaan te maken, maar ook individuele informele gesprekken tussen regeringsleden, beleidsmakers en journalisten. Gesprekken over persvrijheid en om uit te leggen dat journalisten geen vijanden of (politieke) tegenstanders zijn.

Gesprekken om mensen die zaken anders zagen te overtuigen van
het belang van een vrije, ongekleurde informatiestroom tussen
overheid en samenleving. Elke gelegenheid werd te baat genomen om
hierover te praten. Ook tijdens de periode van president Ronald
Venetiaan. Zaken waren nog niet goed geregeld, maar langzaamaan
gingen we de goede richting op: een samenleving waar grote
tolerantie jegens de media heerst en het besef bij regering,
beleidsmakers en bedrijfsleven steeds meer terrein won dat
persvrijheid een van de belangrijkste pijlers is van democratie en
drager van ontwikkeling. Zelfs toenmalig president Desi Bouterse
die een broertje dood heeft aan de pers waakte ervoor om openlijke
animositeit jegens de media te etaleren.

Helaas, we constateren dat de verhoudingen tussen regering en
pers de afgelopen twee jaar zodanig is verslechterd met als
culminatie degradatie op ‘s werelds meest toonaangevende
persvrijheidsindex. Wat de afgelopen vijftien tot twintig jaar zeer
moeizaam en soms met ondersteuning van internationale partners is
opgebouwd – hoewel niet alles koek en ei was – is door een
stelletje machtsdronkaards in een klap tenietgedaan. Er was begrip
en een groeiend besef bij de regeringen die toen aan de macht waren
over de rol die de pers heeft in een democratische samenleving.

Nu moet de gemeenschap het doen met holle woorden, mooie frasen
en lege beloften van de regering en haar kopstukken. Hopelijk
dringt met de terugval van 33 plaatsen op de
wereldpersvrijheidslijst ook in regeringskringen – en vooral de top
– het besef door dat wat jarenlang is opgebouwd tijdens hun bewind
is verkwanseld. Vanaf 2009 heeft Suriname sprongen omhoog gemaakt
om in 2021 te belanden op de negentiende plaats. We kwamen van de
42ste plaats. Alle inspanningen blijken voor niets te zijn geweest.
De houding van de regering jegens de pers zal medebepalend zijn hoe
de wereld de komende jaren naar de stand van persvrijheid in
Suriname zal kijken. We zijn jammer genoeg terug bij af en je wordt
er gewoon moedeloos van.

[email protected]Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina