COLUMN: Prey prey skowtu

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

08/11/2021 14:00

-
ROZENGEUR

Gerold Rozenblad

Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie heeft zaterdag het eerder aangekondigde veiligheidsplan laten aftrappen. En zullen niet alleen politie en militairen pogen het veiligheidsgevoel terug te brengen, maar ook de bewakingsdienst en zelfs particuliere beveiligingsbedrijven. De minister heeft kennelijk zijn naam eer aan willen doen en heeft er een moksialeysi van gemaakt. Een die reeds een dag daarna het gevoel geeft van een kruwa aleysi. Niet in de minste plaats omdat de opperkorpschef van politie, bondsvoorzitter Atompai, op zijn Facebookpagina reeds te kennen heeft gegeven dat de politie niet zal samenwerken met particuliere beveiligingsbedrijven. Amoksi zijn plannen ten spijt, maar skowtu no wani moksi.

Menigeen fronste al de wenkbrauwen toen bleek dat het niet zal
gaan om gemengde patrouilles zoals we gewend zijn. Daarbij heeft
een politiefunctionaris de leiding en dienen de anderen die geen
opsporingsbevoegdheid hebben als ondersteuning. Nee, militairen en
private beveiligers gaan zelfstandig patrouilleren. En precies daar
zien velen beren op de weg. Hun aanwezigheid moet een preventieve
werking hebben. Maar hoe preventief is dat wanneer ook het gespuis
weet dat zolang er geen sprake is van heterdaad, niet opgetreden
kan worden. Ook al wordt je op straat gezien met breekijzer en
andere gereedschappen, een loslopende crimineel kan niks gemaakt
worden. Net als wij burgers zullen de private beveiligers de
politie moeten bellen om de man nader aan de tand te voelen.

Echter, het inroepen van politieassistentie loopt nu reeds
gevaar, gezien de houding die de opperkorpschef ten toon heeft
gespreid. De vervanger van Amoksi, David Abiamofo, gaf de mensen
nog dringend mee fu no go prey skowtu. En dat deed de man
kennelijk niet zomaar, gezien de “stoere” houding die militairen en
private beveiligers vaak aan de dag willen leggen. Zoals mij
zaterdag overkwam in de omgeving van de Hermitage Mall. Ik kwam
aanrijden met een kofferbak vol irritatie, vanwege een zoektocht
naar pinmachines die geld hadden, om bij het parkeren door zo een
private beveiliger erop te worden gewezen dat ik niet voor een
bepaalde zaak kon parkeren. De man had een uniform aan van een
maatschappij die zich kennelijk tot een broederschap rekent.

De situatie ontaardde in een gehaal en getrek dat ik beeindigde
door de man aan te geven bij welke instantie de zaakeigenaar moet
wezen om een bord geplaatst te krijgen dat er niet geparkeerd mag
worden. En liep ik weg, met de stoom komend uit mijn oren. Maar dat
was overdag en maakte een grote mond en fors postuur kennelijk
indruk op de man. Ik weet niet wat er zou zijn gebeurd wanneer een
burger in de nacht enkele overijverige private beveiligers op zijn
rechten zou hebben gewezen. En precies daar zit het gevaar om deze
mensen zonder aanwezigheid van de politie in te zetten voor
openbare veiligheid. Tenminste, een politieman in de groep kan
garant staan voor een totaal andere uitkomst dan ik vrees. Waarom
Amoksi niet daarvoor koos is mij een raadsel. Mogelijk ligt het
antwoord in de reden die de opperkorpschef niet gaf voor het niet
werken met de particulieren. Wat ook de reden mag zijn, ik hoop dat
Amoksi op tijd beseft dat prey prey skowtu kan kiri
stondoifi
.

[email protected]
Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina