COLUMN: Hoogie vs WK

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

ROZENGEUR / Gerold Rozenblad De aftrap is inmiddels gedaan, maar van een WK-koorts schijnt geen sprake te zijn. Hooguit een