COLUMN: De projecten van Chan

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

02/05/2022 14:00
-
ROZENGEUR

Gerold Rozenblad

Ons staatshoofd had het moment niet beter kunnen uitkiezen. Wrokomandei. Om ons op die dag mee te delen dat spoedig veel arbeidsplekken zullen ontstaan. Zijn kabinet zal niet minder dan tweehonderd projecten lanceren. En dat schept werkgelegenheid. Hij had het reeds eerder zijdelings gezegd, van die tweehonderd projecten, maar nu werd het in perspectief gebracht.

Wroko o de. En als je in aanmerking neemt dat door die
Covid-pandemie er arbeidsplaatsen zijn verloren zal je als werkloze
zeker zijn gaan verzitten tijdens de toespraak van Chan. Je
zou chronisch werkschuw moeten zijn om niet je kans te ruiken. Maar
hoewel Chan er nu voor de tweede keer over praat, tasten we in
feite nog behoorlijk in het duister over deze projecten.

Want eerlijk gezegd weet niemand nog waar de projecten zouden
moeten worden gezocht. Wat dat betreft blinkt ons staatshoofd weer
uit in vaagheid. Niet eens een indicatie van: dertig in de
infrastructuur, veertig in de agricultuur en weer een aantal
in dienstverlening, bouw of noem maar op. Je moet je als werkloze
maar in het wilde weg voorbereiden. Hoe mooi zou het niet zijn als
ergens op de website van het kabinet de projecten allemaal worden
genoemd. Dan kunnen wij ook nagaan wat er precies zal worden gedaan
en ook nog gericht solliciteren naar de beloofde jobs.

Overigens denk ik dat Chan ook Bigi Bravo een dienst zou hebben
bewezen als hij aangaf welke projecten precies zullen worden
uitgevoerd. Dan kan die weten of “zijn” ministers ook bedacht zijn
bij het uitvoeren van projecten. Dan kan de man – die tijdens de
vergaderingen van de raad van ministers wel voorin zit, maar die
niet voorzit – zich orienteren zonder te worden ingefluisterd door
zijn ministers.

De door Chan gepredikte transparantie komt er maar moeilijk in,
ook als het hemzelf betreft. Wat dat betreft roepen de
aangekondigde tweehonderd projecten herinneringen op aan de kort na
aanvang van de zittingstermijn gepropageerde 150 investeerders die
stonden te trappelen. Uiteindelijk werden we slechts bekend met
HPSG waarvan we allemaal het einde kennen. Van de overige 149 is
nooit meer wat gehoord. Mogelijk kwamen ze niet door de
ballotage-afdeling die special hiervoor was opgezet op het
ministerie van Bibis. Maar daarover zullen we vermoedelijk eeuwig
in het duister tasten. Daarom zou het goed zijn als Chan wat meer
licht zou doen schijnen op de tweehonderd projecten.

Datzelfde licht zou ook meer inzicht geven in de werkwijze van
de overkoepelende commissie die de voortgang van de projecten zou
moeten begeleiden. In de nasleep van de ‘reshuffling’ maakte Chan
immers ook bekend dat er mogelijk onderprestatie is vanwege
capaciteitsgebrek op bepaalde ministeries. Een soort super
werkgroep zou hierin verlichting moeten brengen. Ook van die weten
we tot nog toe weinig. Dus stel ik aan het staatshoofd voor dat in
het kader van transparantie in de dadenperiode die nu schijnt te
zijn aangebroken, ons van het naadje en de kous geinformeerd te
houden. Het kan in een simpel overzicht worden bijgehouden door
zijn woordvoerder. Dan hebben die projecten in elk geval ook voor
de woordvoerder wat werk geschapen.

[email protected]Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina