Coalitie schraagt regering met motie

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

12/11/2021 13:05

-
Van onze redactie

Bep-fractieleider Ronny Asabina geeft commentaar op de motie van de coalitie waarin goedkeuring werd uitgesproken over het beleid van de regering.

PARAMARIBO
De Nationale Assemblee heeft donderdag aan het einde van de algemene politieke beschouwingen een motie van de coalitie met 28 stemmen voor en 10 tegen aangenomen. In de motie wordt goedkeuring uitgesproken over het tot nu toe gevoerde beleid van de regering en het traject dat ze voor het dienstjaar 2022 heeft uitgezet. De NDP-fractie stemde tegen en de assembleeleden van Bep hebben zich van stemming onthouden.

Tijdens de debatten die op maandag en donderdag zijn gevoerd
hebben zowel coalitie- als oppositieleden kanttekeningen geplaatst
bij diverse aspecten van het beleid van de regering en
ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan of nog steeds voordoen.
Maar overall is de coalitie tevreden over de prestaties van het
kabinet-Santokhi.

Bij het verdedigen van de motie merkte VHP-parlementarier Cheryl
Dijksteel op dat de coalitie begrip heeft voor de noden van de
samenleving en dat pijnlijke maatregelen niet te vermijden zijn. Ze
riep de regering evenwel op de nood van de burgers te verlichten en
ervoor te zorgen dat deze periode kort wordt gehouden. Volgens
Bep-fractieleider Ronny Asabina heeft de regering momenteel royale
inkomsten omdat het volk wordt kaalgeplukt door de lasten
verzwarende maatregelen die worden getroffen

Er is volgens hem geen sprake van prudent beleid, want de
productie is niet toegenomen, werkloosheid is niet afgenomen en er
is grote ontevredenheid bij het bedrijfsleven. Daarnaast worden
familieleden en vrienden nog steeds gefaciliteerd terwijl was
beloofd dat daar een stop aan gebracht zou worden en dat sommige
benoemingen zouden worden teruggedraaid. De overwegingen en de
besluiten in de motie staan volgens Asabina haaks op elkaar.

NDP-fractielid Stephen Tsang die namens zijn partij reageerde
zag ook geen heil in de motie, noch minder in het beleid van de
regering. Dat beleid faalt volgens hem aan alle kanten, meent hij.
Dat falend beleid wordt volgens hem gekenmerkt door nepotisme, en
het accommoderen van vrienden en familie van de regeringstop,
terwijl schouderophalend wordt voorbijgegaan aan het feit dat een
aantal ministers nevenfuncties hebben in stichtingen en private
ondernemingen.

Dat de regering ook voorbijgaat aan onregelmatigheden rondom een
overeenkomst tussen de Communicatiedienst Suriname en Sranan TV die
door NDP-fractielid Melvin Bouva zijn aangekaart wordt ook
afgekeurd. Het wanbeleid moet worden omgebogen, want het volk wordt
daardoor verarmd, aldus Tsang. In de motie voert de coalitie aan
dat de president een helder beeld heeft geschetst van het pad dat
zijn regering wil afleggen om van Suriname een welvarend land te
maken.

Ook heeft de regering door prudent beleid het ongebreideld en
onverantwoord aangaan van schulden en de enorme monetaire
financiering beeindigd en het begrotingstekort onder controle
gebracht, waarbij het begrotingstekort zal verminderen van 10.5
procent naar 2.6 procent van het BBP. Een andere overweging is ook
dat de regering in het kader van het Herstelplan, de verbetering en
capaciteitsversterking zal doorvoeren bij onder andere de
belastingen, de douane, het begrotingsproces, het beheer van
staatsmiddelen, dataverzameling, het Bureau voor de Staatsschuld,
de CLAD en de Rekenkamer.

Over meerder aspecten van het beleid van de regering heeft de
coalitie haar goedkeuring uitgesproken. Het kabinet wordt daarom
opgeroepen de nodige hervormingen door te voeren binnen het
ministerie van Financien en Planning bij de belastingen, de douane,
het begrotingsproces, het beheer van staatsmiddelen,
dataverzameling, het Bureau voor de Staatsschuld, het CLAD en de
Rekenkamer. Maar ook moet met prudent beleid de balans tussen
inkomen en uitgaven van de overheid worden bewaard zodat de
wisselkoers stabiel blijft en de kloof tussen de overheid en
sociale partners worden geminimaliseerd. “We staan achter het
voorgenomen en gepresenteerde beleid van de regering,” stelt de
coalitie aan het einde van haar motie.
Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina