CBvS: ‘Op te richten vennootschap in strijd met wet’

admin

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft ernstige bezwaren gemaakt tegen de Suriname Investment Enterprise (SIE), een door de staat op te richten vennootschap. In een brief aan VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien, voorzitter van de parlementaire commissie die samen met de regering de Machtigingswet heeft voorbereid, zegt governor Maurice Roemer dat uitgaande van de doelen en overwegingen in deze wet en de conceptstatuten van de vennootschap hij constateert dat er mogelijk overlappingen zijn en tegenstelingen met zeker drie bestaande wetten: de wet Kapitaalmarkt, de wet Toezicht Bank- en Kredietwezen en de Bankwet.
Next Post

Winti religieuze organisaties gaan voor gelijkheidsbeginsel

Het merendeel van de winti religieuze organisaties die een wintiprey willen houden in Para is niet van plan hiervoor toestemming te vragen. Dat zegt wintireligieuze leider Julien Zaalman van de organisatie Tata Kwasi ku Tata Tinsensi tegen de Ware Tijd. “Een wintiprey is geen vermakelijkheid. Het is een religieuze uiting […]