CBvS moet externe sectorstatistieken verbeteren

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

16/04/2022 18:03
-
Ivan Cairo

De Centrale Bank van Suriname kreeg het IMF over de vloer.

PARAMARIBO
De Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft een reeks aanbevelingen gekregen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) op het gebied van externe sectorstatistieken (ESS). De missie maakte deel uit van het werkprogramma van de Caribbean Regional Technical Assistance Centre (Cartac) over ESS en is uitgevoerd naar aanleiding van een verzoek van de CBvS. Ramingen en dekking van de betalingsbalans en de internationale investeringspositie (IIP) werden beoordeeld.

Het werk van de missie, zo meldt het IMF, was met name gericht
op het verbeteren van de dekking en classificatie van in het
buitenland aangehouden valuta en deposito’s door de niet-financiele
sector, verzekeringsdiensten, vervoer, reisrekening en
handelskrediet en voorschotten, offshore
aardolie-exploratiebedrijven, buitenlandse overheidsschuld en het
gebruik van bedrijfsenquetes. Verbeteringen op deze sleutelgebieden
zullen, aldus het IMF, een robuustere beoordeling van externe
sectorontwikkelingen vergemakkelijken.

Het monetaire instituut constateert dat er enige vooruitgang is
geboekt bij het opstellen van het ESS naar aanleiding van de
aanbevelingen van de technische IMF-missies van 2018. Echter, er
zijn verdere verbeteringen nodig. De missie had een ontmoeting met
het management van de CBvS, dat een sterke toewijding toonde om de
aanbevelingen uit te voeren en te publiceren op de website.
Partijen waren eerder overeengekomen dat de indiening van de nieuw
opgestelde statistieken voor december 2020 zou plaatsvinden.

De IMF-missie heeft ook de samenwerking tussen de bank en
instanties die gegevens aan de CBvS moeten verstrekken geevalueerd.
Geconstateerd wordt dat er sprake is van informele regelingen om te
zorgen voor een efficiente en tijdige gegevensstroom tussen het
Bureau voor de Staatsschuld (SDMO) en de CBvS, en dat de dialoog
tussen de twee instanties zeer vlot is. Er worden vergaderingen
gehouden om elk verschil in criteria te bespreken of om verdere
verduidelijking te vragen.

Er zijn ook informele afspraken tussen de douane en CBvS.
Echter, de douane meldt transacties wanneer de definitieve
documenten worden ingediend. Twee van de drie belangrijkste
exporteurs dienen ze vertraagd in, de derde heeft de afgelopen twee
jaar geen documentatie ingediend. De CBvS vult douanegegevens aan
door gebruik te maken van andere bronnen. Verder stelt het Algemeen
Bureau voor de Statistiek (ABS) handelsstatistieken op die
uitsluitend zijn gebaseerd op douanegegevens. Handelsstatistieken
van de CBvS en het ABS laten daardoor grote verschillen zien.Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina