Next Post

Nieuw schooljaar begint op 10 oktober

Het nieuwe schooljaar vangt aan op 10 oktober. Daarmee wordt afgedaan van de traditie om het onderwijsproces op 1 oktober op te starten. De verschuiving heeft deels te maken met het feit dat de vakantie voor de klassen 1, 2 en 3 van voj-scholen pas op 8 september ingaat.