Brotherhood traint bewakers OW

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

18/04/2022 08:06
-
Van onze redactie

Bewakers van OW na de uitreiking van de certificaten. In het midden zittend Sandra Esseboom van Brotherhood Security.
Foto: Openbare Werken

PARAMARIBO
Brotherhood Security heeft het bewakersteam van het ministerie van Openbare Werken (OW) onder handen genomen. De training is volgens het departement geheel in lijn met de trainingsmanual die is samengesteld door de ministeriele plan unit in het kader van de loopbaanontwikkeling en het duurzame beleid. Daarmee wordt beoogd verbetering en updaten van de kennis van alle medewerkers van OW.

Sandra Esseboom, salesdirector van Brotherhood Security, zegt
dat upgrading van de kennis van de huidige bewakers van groot
belang is. Minister Riad Nurmohamed feliciteerde zijn bewakers met
het behalen van een certificaat en is ervan overtuigd dat de
opgedane kennis het team in voldoende mate ten goede zal komen.

Brotherhood heeft eerst met de bewakers gesproken om een beeld
te krijgen van de aanwezige capaciteit, kunde en interesse. Aan de
hand daarvan is de training in elkaar gezet. Deze bestond uit twee
dagdelen: klantvriendelijkheid en -gerichtheid, omdat een
ministerie per definitie diensten verleent aan de samenleving en de
operationele beveiliging, waarin het daadwerkelijk beveiligen aan
de orde kwam.

Esseboom gaf mee dat haar bedrijf bereid is eventuele
vervolgtrainingen ook op zich te nemen om de kennis van de bewakers
naar een hoger niveau te trekken. Nurmohamed vroeg het
bewakingspersoneel naar een lijst van de behoeften om invulling te
kunnen geven aan de vereisten om de veiligheid te kunnen
garanderen.

Hij beklemtoonde dat conform de nieuwe organisatiestructuur
vrijwel alle afdelingen aanpassingen zullen ondergaan. Elke
ambtenaar zal intrede op het ministerie verplicht stage moeten
lopen. “Eenieder die werkzaam is bij OW wordt in de gelegenheid
gesteld trainingen of opleidingen te volgen voor de functie die
binnen het ministerie wordt vervuld.”

De bewindsman maakte duidelijk dat hij verwacht dat iedere
medewerker die participeert binnen zijn ministerie het werk moet
kunnen doen vanuit een bepaalde vakkennis en vaardigheden om de
motivatie te stimuleren en de deskundigheid te optimaliseren.Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina