BREAKING: Kiesregeling strijdig met Grondwet en internationale verdragen

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

door Ivan Cairo PARAMARIBO — Het Constitutioneel Hof (CHof) heeft tijdens een openbare zitting vrijdag de Kiesregeling niet-verbindend verklaard. Volgens