Bouva plaatst vraagtekens bij overeenkomst CDS en tv-station

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

09/11/2021 08:01

-
Ivan Cairo

NDP-assembleelid Melvin Bouva zwaait met de stukken die hij later aan de voorzitter van het parlement overhandigde.
Foto: dWT

PARAMARIBO
NDP-parlementarier Melvin Bouva heeft maandag vraagtekens geplaatst bij een overeenkomst tussen de directeur van de Communicatiedienst Suriname (CDS) en Sranan TV (kanaal 20.2) voor het uitzenden van voorlichtingsprogramma’s van de overheid. Tijdens de algemene politieke beschouwingen merkte Bouva op dat het contract op 1 juni dit jaar is aangegaan, terwijl het tv-station op dat moment formeel nog niet was opgericht en daarom niet bestond.

Sranan TV blijkt te opereren onder de op 7 juli dit jaar
opgerichte, dus een maand na het aangaan van de overeenkomst,
Stichting Kraka Sranan Kondre. De organisatie werd op 13 juli
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en
Fabrieken. De overeenkomst met CDS geldt voor zeven maanden en wel
van 1 juni dit jaar tot 31 december dit jaar. Aan de overeenkomst
voor het beschikbaar stellen van zendtijd is een prijskaartje van
SRD 50.000 gekoppeld.

Volgens het contract kan de betaling contant geschieden of via
de bank overgemaakt worden naar Winston van Duivenvoorde, directeur
van Sranan TV. Bouva merkte op dat de onderraad voor aanbesteding
en gunning (Orag) van de raad van ministers op 22 september deze
overeenkomst heeft goedgekeurd. De parlementarier stelde dat de
Orag vooraf geen onderzoek heeft gedaan voordat groenlicht werd
gegeven. Anders had de onderraad moeten zien dat het bedrijf niet
bestond en ook geen bankrekeningnummer heeft.

Hij voerde verder aan dat uit eigen onderzoek is gebleken dat op
het adres van Sranan TV een leegstaand pand is gevestigd. Ook
blijkt het tv-station geen vergunning te hebben van de
Telecommunicatie Autoriteit Suriname, wat maakt dat de zender
illegaal opereert. Bouva vroeg president Chandrikapersad Santokhi
een diepgaand onderzoek in te stellen naar deze zaak en het
parlement daarover zo omstandig mogelijk te informeren. De
politicus overhandigde de parlemenstvoorzitter een stel documenten
dat te maken heeft met deze zaak. De overeenkomst tussen de
directeuren van CDS en Sranan TV, die hij ook ter beschikking van
het College stelde, zijn evenwel niet getekend door de voornoemde
leidinggevenden.

Desgevraagd wenst CDS-directeur Alven Roosveld tegenover de
redactie van de Ware Tijd geen reactie te geven op de door
Bouva aangekaarte kwestie. Hij geeft aan dat de vragen door Bouva
aan de president zijn gesteld en vindt hij het daarom “niet
elegant” om voor het staatshoofd uit te komen. Nadat president
Santokhi heeft gereageerd is Roosveld wel bereid op deze zaak in te
gaan. Santokhi hield het parlement voor dat de regering donderdag
aanstaande gereed zal zijn om in te gaan op de zaken die door
assembleeleden naar voren zijn gebracht tijdens de algemene
politieke beschouwingen.
Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina