Bini: ‘Mishandelen journalist aanslag op democratie’

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

16/12/2021 01:10


PARAMARIBO
Evenals alle andere organisaties en personen die zich inzetten voor democratie, goed bestuur en mensenrechten, is ook het Burgerinitiatief voor Participatie en Goed Bestuur (Bini) geschokt door de brute wijze waarop journalist Jason Pinas is mishandeld door de entourage van de vicepresident van Suriname.

In haar schaduwrapport 2016-2020 voor de Universal Periodic
Review (UPR) over de staat van mensenrechten in Suriname, uitte
Projekta, deel van Bini, al haar bezorgdheid over de toename van
centralisatie van overheidsinformatie en de afname van
bewegingsvrijheid van journalisten. Projekta gaf aan dat, hoewel er
geen formele barrieres zijn voor journalisten in het uitoefenen van
hun taak en er geen officiele beperkingen aan de persvrijheid zijn,
de afname van mogelijkheden om aan informatie te komen de
democratie geen goed doet. Dit geldt ook voor het feit dat sommige
journalisten aangeven dat zij vaker te maken hebben met
informal pushback‘ – ze worden ‘vergeten’ op de
uitnodigingslijsten voor persmomenten of worden nooit
teruggebeld.

Het publiek is ook keer op keer getuige van het gebrek aan
welwillendheid van de regering om informatie te delen: doorvragen
tijdens persconferenties is haast onmogelijk, ook als de
ondervraagde geen feitelijk antwoord geeft op de door de journalist
gestelde vraag. Een graadje erger is het als een regeringsleider
valide vragen weg zet als “law law sani” en zichzelf
daarmee denkt te verschonen van zijn plicht om ons, burgers, van
informatie te voorzien, en via de journalist, rekenschap af te
leggen over zijn handelen. Een ander punt van zorg dat werd gedeeld
in de UPR was de toename van frivole rechtszaken door machthebbers
tegen journalisten en opiniemakers, zoals we afgelopen week zagen
in het geval van de rechtszaak aangespannen door de minister van
Volksgezondheid naar aanleiding van de typering ‘narcist’ door een
opiniemaker.

Het incident tussen de beveiliging van de vicepresident en Jason
Pinas versterkt onze zorg over de staat van onze democratie in het
algemeen en de staat van de persvrijheid en ons recht op informatie
(waar meneer Pinas voor werkte op dat moment) in het bijzonder. Wij
verwachten dat de regering van Suriname een duidelijk standpunt
over deze aanslag op onze democratie inneemt en dat zij beseft:
geen standpunt is ook een standpunt.

Burgerinitiatief voor Participatie en Goed Bestuur
(Bini)

Meer informatie: [email protected],
[email protected]
Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina