‘Bestuur-Krishnadath nog steeds legitiem bestuur SVB’

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

29/04/2022 13:29
-
Marinio Balsemhof

John Krishnadath, sinds donderdagavond de betwiste voorzitter van de SVB.
Foto: SVB

PARAMARIBO
Het bestuur onder voorzitterschap van John Krisnadath is nog steeds het legitieme bestuur van de Surinaamse Voetbal Bond. Dit maakt de SVB vrijdag bekend met een brief die is ondertekend door Krishnadath. “Middels deze wordt de samenleving geinformeerd dat de jaarvergadering is verdaagd als gevolg van voortdurende ernstige verstoring van de vergaderorde vanuit enkele leden en het niet goedkeuren van de notulen van de alv van de jaarvergadering 2021. Derhalve is het, na deze vergadering, door de groep Atompai afgeroepen interim bestuur geheel illegitiem en niet statutair.”

De brief eindigt met: “Dientengevolge zullen alle voetbal- en
overige activiteiten vanuit de SVB normaal voortgang vinden onder
leiding van het rechtmatig gekozen bestuur-Krishnadath.” Het
schrijven is een reactie op de berichtgeving dat het
bestuur-Krishnadath donderdagavond is afgezet door de meerderheid
tijdens een algemene ledenvergadering (alv).

Het werd Krishnadath en zijn team niet te heet onder de voeten,
verklaart hij tegenover de Ware Tijd. Hij beweert dat zijn
bestuursleden geen vrees hadden dat er een motie van wantrouwen
tegen hun zou worden ingediend. Dat liet hen naar zijn zeggen koud.
Dat de vergadering zonder hen is voortgezet en waarbij zijn bestuur
werd afgezet, is “tegen de statuten”. De naar de rechter is niet
uitgesloten.

Krishnadath zegt dat besluit om de vergadering te verdagen is
genomen nadat enkele leden bekend maakten de notulen van de vorige
alv niet te hebben doorgenomen. “We hebben ze toen geadviseerd om
die alsnog door te nemen waarna er op een andere datum terug zou
worden gekomen op deze stemming.”

Geen grondige reden

De meerderheid van de aanwezige leden vonden echter niet dat er
geen grondige reden aanwezig was om de vergadering te verdagen en
verweten het bestuur-Krishnadath “dictatoriaal gedrag”. Dat het
voltallig bestuur gewoon de vergadering is uitgelopen “is
ongehoord”. Gesteld wordt dat nadat de notulen van vorig jaar met
26 tegen 21 stemmen werden afgewezen, het bestuur “te heet onder de
voeten”.

Er al enkele dagen geleden stemmen opgegaan dat er een motie van
wantrouwen zou worden ingediend tegen Krishnadath en zijn team. Na
de uitslag van de stemming over de notulen zouden de bestuursleden
hebben geprobeerd door middel van een verdaging te ontlopen dat dit
punt ter orde kwam. De leden waren fel tegen deze handelwijze en
besloten naar hun zeggen “geheel volgens de statuten” de
vergadering voort te zetten. Het vertrouwen in het bestuur
Krishnadath werd opgezegd en werd er een interim bestuur ingesteld
onder leiding van Mielando Atompai. Die kreeg de opdracht om binnen
vier weken verkiezingen uit te schrijven.

Krishnadath ontkent dat zij de motie wilden ontlopen. “Nadat men
de notulen had afgewezen, heb ik de vergadering geschorst en
verdaagd. Notulen zijn immers niets anders dan een verslag van de
voorgaande vergadering en die had betrekking op het goedgekeurde
jaarverslag van 2020 en op de verkiezingen en de uitkomst ervan.
Enkele leden stemden tegen de notulen met als argument die niet
gelezen te hebben. Ik heb dus gezegd ga lezen en dan komen we terug
op deze stemming”, aldus de vermeend afgezette voorzitter.

Ligt niet wakker

Als de notulen niet gelezen zijn dan ook niet tegen zijn, is
zijn redenatie. Hij vraagt zich ook af hoe leden besluiten afwijzen
die zij op de vorige alv zelf hebben aangenomen. “Wat is de
essentie om tegen de notulen stemmen. Nomaliter vraag je om
correctie, omdat je misschien vindt dat iets niet goed
weergegeven of gezegd is”, aldus Krishnadath. Dat de uitslag van
deze stemming tot de verdaging heeft geleid wordt door hem
ontkend.

Atompai zegt dat het afgezette bestuur vrijdag schriftelijk op
de hoogte zal worden gesteld van het besluit van de alv. Vrijdag
zal zijn bestuur, verder bestaande uit Raoul Hellings, Marleen
Cameron, Aniel Ghisaidoobe en Eria Wamenie een persconferentie
beleggen om de samenleving verder in te lichten.

Krishnadath beweert daarvan niet wakker te liggen. Hij erkent
dat de leden het recht hebben om een bestuur aft e zetten. “Maar
niet op deze manier”, maakt hij duidelijk. Voorlopig zullen zij de
zaken op de voet volgen en hun besluit nemen. De gang naar de
rechter zal ziet worden geweken indien die nodig is. “Alles hangt
af van wat zij verkondigen”.Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina