BEP veroordeelt laffe daad tegen journalist Jason Pinas

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

15/12/2021 08:02


De BEP heeft met afschuw kennisgenomen van het nieuws rond de lafhartige mishandeling van een journalist door beveiligingsmensen van vicepresident Ronnie Brunswijk. Deze buitensporige gewelddadige aanpak van de journalist in kwestie kan gecategoriseerd worden als een regelrechte aanval op de persvrijheid. Overal ter wereld hebben publieksfiguren in het algemeen, en regeringslieden in het bijzonder, een grote aantrekkingskracht op journalisten.

Regeerders in een zichzelf respecterende democratie dienen
daarom niet alleen de maatschappelijke rol van de pers te erkennen,
maar vooral de vrijheid van journalisten om hun werk ongehinderd te
kunnen doen. De pers is namelijk een van de belangrijke zuilen van
een democratie en vervult de rol van informatieverschaffing op een
zodanige manier dat zowel de burgerij als de overheid daar voordeel
uit kunnen trekken.

Dit incident komt amper vier dagen nadat de BEP op 10 december
jongstleden de overheid heeft opgeroepen tot waarborging van de
mensenrechten. En nu komt deze geweldsactie uitgerekend van de
veiligheidsmensen van de vicepresident, op de president na, de
hoogste regeringsautoriteit in Suriname. Overigens legt deze aanval
ook een smet op de verbeterde positie van Suriname op de
persvrijheid barometer van de gezaghebbende internationale
organisatie Journalisten Zonder Grenzen. Suriname maakte dit jaar
een sprong van de 20ste naar de 19de plaats en noteerde daarmee de
hoogste plek ooit.

Met elke aanval op de vrije pers wordt direct dan wel
indirect ook de democratische rechtstaat in het hart geraakt. Als
natie kunnen wij het ons niet permitteren om te midden van de
talrijke problemen waarmee het land al kampt, ook nog deze onnodige
schade en schande op te lopen voor het aangezicht van de wereld.
Daarom is het belangrijk om in deze ferme standpunten in te nemen.
Tegen die achtergrond:

Betuigen wij onze medeleven aan de journalist Jason Pinas en
wensen hem beterschap en veel sterkte toe.
Roepen wij de superieuren van de beveiligers van de VP om de
zaktelefoon van dhr. Jason terstond weer af te staan aan de
rechtmatige eigenaar, nl dhr. Jason Pinas
Veroordelen wij het gebeurde met klem en roepen wij de daartoe
bevoegde instanties op deze daad grondig te onderzoeken en
betrokkenen gepast te straffen.
Roepen wij de regering op zich van deze actie te distantieren
en evenzo het gebeurde te veroordelen.
Roepen wij DNA op om de regering ter verantwoording te roepen
bij de eerstvolgende openbare vergadering van donderdag a.s. omdat
de verklaring van de vp niet steekhoudend is.
Moedigen wij de vrije pers aan om zich niet te laten
afschrikken door dit incident en haar taak als waakhond in de
democratische rechtstaat onverkort voort te zetten.

BEP Media-commissie
Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina