BEP: ‘Paasfeest is feest van hoop’

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

17/04/2022 23:30


INGEZONDEN
Hoewel ons mooie land Suriname met onze boeiende Surinaamse natie zich in diverse stadia van crises bevindt, neemt dat niet weg dat het traditionele paasfeest, ter herdenking van Christus’ spectaculaire opstanding uit en overwinning van de dood, een feest van hoop is. In de wijde wereld is hoop een belangrijk ingredient van het leven en wij Surinamers hebben geen reden om achter te blijven. Er wordt niet voor niets gezegd dat hoop doet leven.

Met hoop kan je vooruit kijken en beredeneren en berekenen hoe
je het leven het beste kan invullen. Zowel voor jezelf als jouw
naasten. Dus de Surinamers laten luidkeels horen dat ze geen
ontoereikende inkomens meer willen voor hun levensarbeid of andere
benodigde diensten tegenover de gierende inflatie.

Surinamers hopen dat het vele geleende geld van IMF, IDB,
Islamic Bank en de Wereldbank wordt geinvesteerd in plaats van
alleen geconsumeerd, naast die uit bilaterale fondsen van bevriende
naties. Gehoopt wordt dat nieuwe werkgelegenheid, de productie en
productiviteit en export ten goede komen voor alle burgers in het
ILO-concept van ‘decent work for decent pay‘.

Ook is er hoop dat de regering de algemene en bijzondere wetten
van ons land kan handhaven, want het veiligheidsgevoel is danig
geerodeerd. Ook is er hoop dat de minister van Sociale Zaken en
Volkshuisvesting eindelijk een schoon bestand van sociaal zwakkeren
kan creeren, zodat het door IMF voorgeschreven sociale vangnet in
‘place’ komt en wat het ons zal kosten.

Onterechte gelden en rijkdommen verkregen uit bijvoorbeeld
corruptie of criminaliteit moeten worden, wordt er gehoopt. Dat
maatregelen worden genomen tegen lieden die de werkvloer onveilig
maken, zonder aanzien des persoons. Dus ook de hooggeplaatsten.

Investeringen in de noodzakelijke infrastructuur voor het nieuwe
onderwijs, in de algemene gezondheidszorg en zeker ook in
ordehandhaving door de politie in samenwerking met militairen in
het hele land. Er moet geen ijdele hoop zijn om de grondenrechten
eindelijk af te ronden en ook de zo noodzakelijk gebleken
decentralisatie van bestuur en bestuursmiddelen over alle
districten.

Surinamers hebben, net als alle andere volken op deze
ontzagwekkende planeet aarde, recht op hoop. Voor onszelf en onze
kindskinderen. De partij Broederschap en Eenheid in de Politiek
(BEP) hoopt dat de regering-Santokhi haar regeringstaak hoopvol en
transparant wil aanpakken, want dan krijgen de burgers moed en de o
zo genadige hoop op een goed leven, ondanks allerlei stadia van
crises.

BEP wenst u allen een zalig paasfeest 2022.

BEP Media TeamReageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina