Belastingsysteem afgestemd op behoefte dienst en betaler

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

03/03/2022 10:01
-
Van onze redactie

Het kantoor van de Belastingdienst Suriname.

PARAMARIBO
Softwareontwikkelaar BearingPoint Caribbean gaat voor de Belastingdienst Suriname een syteem implementeren dat is afgestemd op de behoeften van zowel de dienst als de belastingbetaler. Het bieden van digitale mogelijkheden voor registratie, aangifte, betalingen en teruggave ziet de belastingdienst als een “onmisbaar onderdeel van de hoognodige verbeteringen” die zullen worden gebracht in de dienstverlening.

In een persbericht wordt aangegeven dat de hervorming van de
dienst die vorig jaar werd aangekondigd vordert. “Elke dag worden
er stappen gezet richting de nieuwe belastingdienst. Een belangrijk
onderdeel hiervan is de verbetering van de dienstverlening.”

Een van de belangrijke veranderingen is de invoering van de
belasting toegevoegde waarde (BTW) in de tweede helft van dit jaar.
Het wetsvoorstel wordt voorbereid, waarna er binnenkort
consultatierondes volgen met verschillende belangengroepen.
“Voordat de nieuwe wet in werking zal treden, zullen de gevolgen
zorgvuldig worden afgewogen om het belastingsysteem evenwichtig te
maken”, schrijft de dienst.

Het programma van BearingPoint Caribbean moderniseert het
indienen, beheren en betalen van belastingen. De portalen bieden
online overzichten en faciliteren bedrijven en burgers bij het
voldoen aan hun belastingplicht met gebruiksgemak. Het bedrijf is
volgens de dienst “een ervaren belastingsoftwareontwikkelaar met
projecten bij dertien belastingdiensten in de wereld”.

Het project is vorige maand begonnen en de implementatie van de
software zal twee tot drie jaar duren. De diverse modules en
functionaliteiten van de software worden gefaseerd in gebruik
genomen. Bij elke implementatie is er een uitgebreide trainings- en
testfase. De eerste functionaliteit van de eerste module is de
registratie voor btw-plichtigen aldus de Belastingdienst
Suriname.Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina