‘Belangrijk om stem werkende student te laten horen’

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

20/04/2022 08:02
-
Ricky Wirjosentono

Studenten poseren aan het einde van het seminar samen met de docenten van cohort 9 van Master in Education and Research for Sustainable Development.
Foto: Ricky Wirjosentono

PARAMARIBO
De studenten hebben een seminar georganiseerd met als motto ‘Als je wil leiden, gebruik een stem’. Op basis van de verzamelde informatie moet elk van de vier groepen over een maand verslag doen. Tijdens het onderzoek is gebruikgemaakt van twee technieken: participatief en waarderend onderzoek. Ze moesten elk binnen een doelgroep kiezen en op een ‘waarderende’ manier benaderen om vooral te horen wat goed gaat en niet zo zeer wat niet goed gaat en hoe zaken kunnen worden verbeterd.

Elke groep heeft volgens docent Randy van Zichem belicht wat ze
belangrijk vindt, waarbij vooral creativiteit een belangrijke rol
heeft gespeeld. “Een heeft een stuk theoretisch kader belicht, een
andere heeft de methodologie naar voren gebracht, de derde heeft de
nadruk gelegd op interviews en de vierde had aanschouwelijk
materiaal, zoals video en powerpoint.” Een nevendoel was dat de
groepen van elkaar zouden leren en in de eigen groep zouden
toepassen.

Mangrove

Een groep heeft het kwelderproject te Weg naar Zee belicht.
Professor Sieuwnath Naipal probeert daarmee het behoud van mangrove
te stimuleren en de mangrovegroei meer op gang te brengen. Dit
systeem is duurzaam en draagt bij aan natuurlijke kustbescherming.
De meerwaarde van kwelders blijkt onder meer uit de kwaliteit van
het landschap, kustverdediging, natuurontwikkeling,
slibvastlegging, koolstofdioxide en stikstofopname. Door aanleg van
kwelders vindt landvorming plaats en wordt ecologische vooruitgang
geboekt.

Student Ruth Deekman heeft, nu ze dit heeft meegemaakt, een band
opgebouwd met Naipal en wil hem ondersteunen in zijn werk. “Want ik
moet niet geconfronteerd raken met natuurrampen. Dus als hij een
beroep op ons zal doen, ben ik zeker als vrijwilliger beschikbaar.
Ik weet wat het project betekent voor de natuur en de
biodiversiteit.”

Werkende studenten

Een ander groep heeft dertien werkende studenten van vijf
middelbare scholen geinterviewd. De conclusie is dat deze dertien
gemotiveerd zijn om naast hun studie te werken vanwege zowel eigen
motivatie als die zij van buiten krijgen. Ze zijn vooruitstrevend
en zien de situatie in het land enerzijds als uitdaging om te
werken aan een stabiele toekomst voor zichzelf en anderzijds bij te
dragen aan de maatschappij.

Ze zeggen materieel en immaterieel te worden ondersteund door
hun directe omgeving. Volgens de geinterviewde personen tonen hun
werkgevers begrip, vooral tijdens toetsperioden. Meer dan de helft
zegt planmatig te werken om studie en werk effectief te
combineren.

Roma Ramsoedh noemt het belangrijk om de stem van de werkende
student te laten horen. Het is volgens haar vlot gegaan. “Ik was
eerst huiverig, omdat wij als groepsleden niet wisten hoe wij vorm
moesten geven aan het waarderende onderzoek. We hebben gemerkt
tijdens het interviewen dat het lukt als je voortborduurt op de
positieve kanten van het verhaal van de mensen met wie je
praat.”

Lees het volledig artikel in de woensdageditie van
de Ware TijdReageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina