Beknotting spreektijd in DNA!

admin

Gezien het artikel van de NDP-fractie, waarin is aangegeven dat zij beknotting van haar spreektijd ervaren en besloten hebben deze aan te vechten, heb ik gemeend de volgende kanttekeningen te moeten plaatsen.
Next Post

'Verplicht verlof' minister Pokie ontstemt Brokopondo

De perikelen rondom het ‘verplicht verlof’ minister Diana Pokie van Grondbeleid en Bosbeheer zorgen voor een gespannen sfeer in het district Brokopondo. Ifna Vrede, de vrouwelijke kapitein van het dorp Nieuw Ganze, waarschuwt dat eventueel ontslag van Pokie de vijandigheden en wrokgevoelens, die van oudsher sluimeren tussen de Saramaccaners en […]