‘Baggerpolemiek Nurmohamed en Gajadien stelt niets voor’

admin

De polemiek over het baggeren van de Surinamerivier die is ontstaan tussen minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken en zijn partijgenoot Asiskumar Gajadien, fractievoorzitter van de VHP in De Nationale Assemblee, stelt volgens ingenieur Deryck Ferrier totaal niets
voor. “Baggeren van de rivier heeft op dit moment en in de directe toekomst geen enkele zin”, vindt de ‘ideologische grondlegger’ van het baggerproject in gesprek met de Ware Tijd.
Next Post

Latin America - Mexico Investigating Possible Involvement Of Officials In migrant Killings

Mexico is investigating whether any officials were involved in the suspected massacre of 19 people in the northeastern state of Tamaulipas.