ANALYSE: De cartoon en de achtergrond

admin

In Suriname is de benzine altijd latent aanwezig, het is het vuurtje dat we maar liever niet moeten aansteken. Dat er vrede en geen grote noemenswaardige rassenconflicten zijn tussen de grote bevolkingsgroepen, heeft te maken met de tolerantie en het gebrek aan assertiviteit in de samenleving. We staan in Suriname zelden of nooit op onze achterpoten om ons deel op te eisen, met als – noodlottig – gevolg de regeringen die we tot nu toe hebben gehad.
Next Post

Latin America News - Over 44,000 COVID-19 Cases In One Day

Over 44,000 new COVID-19 cases were reported Sunday in just five Latin American nations,