Agrariers gehuldigd in verband met Wereldvoedseldag

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

16/10/2021 16:29

-
Sharon Singh


Foto: Archief / LVV

PARAMARIBO
Mondiaal wordt stilgestaan bij Wereldvoedseldag op zaterdag 16 oktober. Dit jaar stonden landen voor een extra uitdaging vanwege de Covid-19-pandemie. Met het oog op het honger lijden van miljoenen is het thema voor 2021 ‘Het vieren van voedselhelden of individuen die een bijdrage hebben geleverd op het verduurzamen van de landbouw’, om zo te helpen met het uitbannen van honger.

Ook in Suriname heeft de minister Parmanand Sewdien van
Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) aandacht besteed aan deze dag.
Vrijdag heeft Sewdien op zijn ministerie 32 agrariers gehuldigd die
zich hebben ingezet voor behoud van de sector. Eerder zijn twintig
Nickerianen in de bloemetjes gezet. Maandag vertrekt Sewdien naar
het district Marowijne, waar hij daar woonachtige agrariers zal
huldigen. Voor Paramaribo en omstreken was er vrijdag nog een
hoogtepunt. Landbouwers, die aan de eisen hebben voldaan, kwamen in
aanmerking voor gereedschappen om hun gronden beter te bewerken. De
materialen zijn door middel van kleine subsidies van het Suriname
Agriculture Market Access Project (Samap) ter beschikking
gesteld.

In zijn speech legde Sewdien vooral de nadruk op
voedselveiligheid en klimaatveranderingen. “Welke kant zullen we
opgaan? Het is geen makkelijke opgave. Ondanks dat onze bodem
vruchtbaar is, importeren we twee derde deel van ons voedsel. In
geld uitgedrukt komt dat neer op 420 miljoen US dollar in 2019″,
aldus Sewdien. Hij wil samen met consumenten nagaan wat er zoal
wordt geimporteerd en hoe lokale ondernemers dit tekort kunnen
opvangen. Door minder afhankelijk te zijn van de import doet men
bovendien aan deviezenbesparing.

Ook de verschillende uitdagingen die Suriname mogelijkerwijs te
wachten staan, zijn aangekaart. In de afgelopen dertig jaar is de
temperatuur met 1 graad Celsius gestegen. Nu al ondervinden boeren
last daarvan. Over veertig jaar zal de gemiddelde temperatuur in
Suriname gemiddeld 3 graden Celsius stijgen. Voor welke optie
gekozen zal worden – in kassen planten, een dijk bouwen of planten
op de oude kustvlakten – is nog de vraag. Er worden verschillende
modellen in kaart gebracht en naar mogelijke oplossingen gezocht om
de landbouw te verduurzamen.
Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina