Afro-Surinamers en Hindostanen bespreken etnische spanningen

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

13/11/2021 05:59

-
Audry Wajwakana


PARAMARIBO
“Men beseft niet hoe rijk we zijn met de diversiteit aan bevolkingsgroepen. Dat we nu op een kruispunt zitten van etnische spanningen mag niet!” De demonstratie met racistische uitspraken van een groep Afro-Surinamers in september tegen president Chandrikapersad Santokhi bij de Anton de Kom-lezing in Amsterdam heeft veel Surinamers geschokt. Ook Peter Richelieu van stichting Boni kon zijn ogen en oren niet geloven.

Aan de kantlijn staan en kijken hoe dit verder uitpakt is niets
voor Richelieu. Zijn bezorgdheid over de spanning deelde hij met
Sandew Hira, met wie hij sinds 2009 een goede vriendschapsband
heeft opgebouwd. In dat jaar vroegen diverse Afro-organisaties in
Nederland, waaronder stichting Boni, bij het Commissariaat voor de
Media zendtijd voor Afro-Caribische levensbeschouwing en
spiritualiteit (winti). Die aanvraag werd afgewezen, terwijl andere
religieuze stromingen wel zendtijd hadden. “Sandew Hira ging toen
voor ons spreken en sindsdien hebben we een band met elkaar waar we
geen blakaman en hindostani zien. We zijn mensen en dat willen we
ook met de rest van de Surinaamse gemeenschap delen”, vertelt
Richelieu aan de Ware Tijd.

Zoom-meeting

Hira wil altijd proberen een probleem eerst middels dialoog op
te lossen door beide groepen bij elkaar te halen en in alle
openheid en eerlijkheid met elkaar te praten. Hiervoor benaderde
hij Amar Soekhlal van stichting Sarnamihuis, die gelijk enthousiast
reageerde.

De eerste dialoogbijeenkomst was virtueel via Zoom op 7
november. Vanwege Covid-19 niet alleen noodzakelijk, maar ook
handig om mensen van verschillende locaties met elkaar te
verbinden. Tien personen hebben aan de virtuele bijeenkomst
deelgenomen waar een ieder de pijnpunten van de andere etnische
groep aangaf. “Alle onderbuikgevoelens werden in alle openheid
geuit. De vraag is dan: ‘Hoe verder?’ Je kan ervoor kiezen om
datgene wat is gezegd op te nemen als haat, die zich dan vroeg of
laat zal uiten in geweld”, zegt Hira.

Geen beleid

Volgens hem komt dit soort sentimenten in alle politieke
partijen en bevolkingsgroepen voor, “omdat er geen beleid is op
natievorming en hoe om te gaan met etnische verschillen en
achterstanden. Als er geen beleid is zullen niet het hoofd en het
hart spreken, maar de onderbuik”.

Hij stelt voor om te beginnen met een jaarlijkse
emancipatiemonitor in Suriname waarbij via kengetallen de
emancipatie van de etnische groepen in beeld wordt gebracht. “Dat
is niets anders dan wat het Algemeen Bureau voor de Statistiek, de
Anton de Kom Universiteit of andere deskundigen, instituten of
personen (kunnen) doen om positieve en negatieve variabelen te
bekijken.

Dat kan in bijvoorbeeld onderwijs, werkgelegenheid, inkomen,
toegang tot faciliteiten, maar ook criminaliteit en allerlei
negatieve kenmerken, zodat je een uitgangspositie hebt”, zegt Hira.
Op basis daarvan kunnen de overheid en maatschappelijke
organisaties beleid ontwikkelen om de emancipatie van de meest
achtergestelde groepen te bevorderen.

Interactie bevorderen

In Nederland zullen de twee stichtingen als organisatoren
activiteiten ontwikkelen om de samenwerking en communicatie tussen
de etnische gemeenschappen te bevorderen. Net als Richelieu vindt
Hira dat nu actie moet worden ondernomen en dat mensen niet
afhankelijk van hen moeten zijn, anders zal het nog ergere vormen
aannemen. “Een verandering brengen begint vaak ook bij jezelf. Ik
ga bijvoorbeeld nooit toestaan dat in mijn Hindostaanse
vriendenkring een bekend scheldwoord om een Afro-Surinamer aan te
duiden, (kafri, … red.) gebruikt wordt. Als je zo praat, praat je
niet namens mij en ik ga je erop aanspreken, want ik wil een andere
samenleving”, zegt Hira.

De dialoogbijeenkomst is ook op YouTube
(https://youtu.be/9CWQ7OrwWBQ) geplaatst, omdat de initiatiefnemers
benieuwd zijn naar de reacties. Of er een vervolg komt, kunnen de
initiatiefnemers nog niet zeggen.
Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina