Accijns verlaagd voor verhoging bierproductie

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

19/11/2021 15:46

-
Ivan Cairo

Assembleeleden geven goedkeuring aan wijziging van de wet Bieraccijns donderdag in het parlement
Foto: DNA

PARAMARIBO
Met de aanpassing van de wet Bieraccijns wat productieverhoging voor bier in Suriname en extra inkomsten voor de overheid mogelijk maakt is het geenszins de bedoeling dat onverantwoordelijke consumptie van bier en alcohol in het land toeneemt. Dat zei Bep-fractieleider Ronny Asabina donderdag in het parlement toen hij voor de aanpassing van voornoemde wet stemde. De wetsaanpassing werd met algemene 41 stemmen goedgekeurd door De Nationale Assemblee. De bieraccijns is verlaagd naar 50 US-dollarcent per liter.

Vanuit de Bep-fractie, maar ook door NDP-assembleeleden werden
diverse kanttekeningen geplaatst bij de aanpassing. Zij riepen op
dat de regering niet zal meewerken aan een zodanige situatie
waardoor Surinames nationaal bier, Parbo, uit de markt wordt
gedrukt. Naar verluidt heeft de Surinaamse Brouwerij, voor meer dan
driekwart eigendom van Heineken, plannen om ook Heineken-bier in
Suriname te produceren. De wet biedt de brouwerij de mogelijkheid
uit te breiden en de bierproductie significant te vergroten.

In de memorie van toelichting stelt de regering dat bij de meest
recente wijziging van de wet Bieraccijns de kleine
brouwerijregeling werd geintroduceerd. Deze regeling had als doel
het voortbestaan van kleine brouwerijen te beschermen, waarbij bier
afkomstig uit deze kleine brouwerijen met een lager tarief werden
belast. Nu is gebleken dat deze regeling, aldus de regering, soms
heel belemmerend kan werken voor verdere uitbreiding en groei van
deze ondernemingen. Internationaal en regionaal worden tot kleine
brouwerijen nu gerekend een brouwerij met een jaarproductie van
ongeveer 50 miljoen liter.

In de wet gold een drempel van 200.000 hectoliter, wat voor de
Surinaamse Brouwerij een belemmering was om de productie te
verhogen. De regering heeft daarom “ervoor gekozen in de
herstelfase van de Surinaamse economie deze regering te wijzigen”.
De aanpassing moet ook gezien worden in het kader van bevordering
van investeringen in de productiesector. Tijdens de behandeling van
de wetsaanpassing kwam ook naar voren dat een grotere bierproductie
zeker voordelen kan hebben voor de lokale productie van veevoer,
omdat afvalproducten van de brouwerij in tot veevoer verwerkt
kunnen worden.

Ook biedt een hogere productie de mogelijkheid voor export.
Verschillende assembleeleden hebben geopperd dat mocht Heineken ook
in Suriname geproduceerd en geexporteerd worden, ook moet worden
nagedaan of Parbo-bier niet kan meeliften en zo ook afzet vindt in
het buitenland, wat ook exportdeviezen voor het land zal opleveren.
Asabina vindt een eventuele productie van Heineken in Suriname op
zich niet fout, maar constateert “dat wij vaak achter het net
vissen. Niet de lead nemen en hebben en dat is niet goed”.

Hij wilde weten of de heffingssystematiek dat gewijzigd is van
hectoliter naar liter meer controleerbaar, minder corruptiegevoelig
en meer transparantie waarborgt. Volgens financienminister Armand
Achaibersing is het makkelijker om op basis van liter de
bieraccijns te heffen. Verschillende assembleeleden waren
voorstander van een integrale wijziging van de wet. Ook werd
gevraagd de accijns op gebotteld water te schrappen. De bewindsman
zegt nota te hebben genomen van de opmerkingen en dat de regering
deze in overweging zal nemen.
Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina