95 procent defensiebegroting gerealiseerd

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

05/11/2021 17:55

-
Wilfred Leeuwin

Minister Krishna Mathoera voert een strak financieel beleid in de defensieorganisatie.
Foto: dWT Archief

PARAMARIBO
Het heeft het ministerie van Defensie een jaar gekost om eindelijk ‘een onwerkbare financiele administratie die bij de machtswisseling is overgenomen’ op orde te brengen. “Het heeft veel moeite, inspanning en stress gekost om het geheel op rails te brengen”, zegt Jayant Bidesie onderdirecteur financien van het defensieapparaat.

Schulden Defensie

De begroting van Defensie voor dit jaar bedraagt SRD 601
miljoen. Met nog twee maanden te gaan is meer dan 95 procent van de
begroting gerealiseerd. “Het heeft wel veel moeite inspanning en
stress gekost”, zegt Bidesie. Hij rapporteert dat bij het aantreden
van een nieuwe leiding op het ministerie er een nationale en
internationale schuld is overgenomen van ruim SRD 60 miljoen.

Dit heeft gezorgd voor een enorm wantrouwen naar het apparaat
toe, vooral bij leveranciers en anderen die diensten verlenen aan
Defensie. Uiteindelijk was geen enkele leverancier meer bereid om
op basis van bestelbonnen diensten te verlenen. Dit bracht de
aankopen voor het leger waaronder voeding ernstig in gevaar. Met
het voeren van gesprekken en het maken van nieuwe afspraken zijn
intussen nieuwe leveranciers aangetrokken. Intussen zijn in dit
dienstjaar vijf aanbestedingen gehouden door Defensie voor een
totaal bedrag van SRD 30 miljoen en er zijn meer dan vijftig
autorisatie aanvragen afgewerkt voor een bedrag van meer dan SRD 35
miljoen.

Buiten comptabele regels

Bidesie zegt dat uit en taxatie, na de machtswisseing is
gebleken dat 80 procent van de operationele uitgaven werden besteed
aan brandstof. Dit was mede aanleiding voor Defensie een
databestand op te zetten van allerhande kostensoorten die
maandelijks gedaan moeten worden binnen het Defensieapparaat.
Defensieminister Krishna Mathoera zegt dat bij het ordenen is
gebleken dat buiten alle comptabele procedures om de voormalige
minister van Defensie en die van Financien bedragen van wel SRD 5
miljoen cash-geld uitgegeven hebben, waardoor de controle en
doelmatgheid totaal in strijd waren met de wettelijke
procedures.

“Wij willen dat absoluut niet op Defesie. Er zijn wettelijke
procedures waaraan wij ons moeten houden hoe moeilijk dat ook mag
zijn”, zegt Mathoera. Voor wat betreft het rationaliseren van het
budget van Defensie bleek dat 96 procent van het budget bestemd was
voor lonen en salarissen. Slechts 4 procent was ter beschikking om
beleidsdoelen te realiseren. Dit is in de afgelopen periode
gebracht naar een verhouding van 88 om 12 procent. Als het aan
Mathoera ligt moet deze verhouding binnen vijf jaar gebracht worden
naar 70 om 30 procent. De minister zegt dat er bewust een beleid is
gevoerd om de personeelskosten omlaag te brengen en geen extra
financiele middelen te vragen uit de staatskas. Hierdoor kon meer
dan de aangetroffen 4 procent besteed worden aan beleidsposten.

Verademing

Mathoera die op elke persconferentie steeds verschillende
verantwoordelijke op Defensie en in het leger verslag laat doen,
noemt het een verademing en een fijn gevoel met een goed team te
werken die bereid is hard te werken en op elkaar is ingesteld. “Dit
maakt voor mij het werk veel gemakkelijker”, zegt de minister.
Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina