46 jaar Srefidensi! Reden voor actie tot verandering

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

25/11/2021 10:01

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenome-n, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die worden geplaatst, komen niet noodzakelijkerwijs overee-n met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.

INGEZONDEN
Op 25 november 2020 zijn wij, het volk van Suriname, begonnen aan de laatste etappe naar vijftig jaar staatkundige onafhankelijkheid van Mama Sranan, onder leiding van de coalitie-Santokhi/Brunswijk. Nationalisme was 46 jaar geleden drijfveer voor “Srefidensi”, maar wij hebben onderweg als collectief “Srefidenki” eruit gelaten en anders ingevuld. Corruptie, groeps- en eigen belang, nepotisme, grondroof………

Het heeft ontbroken aan politiek en strategisch leiderschap die
ons twintig tot 25 jaar geleden de weg zou moeten wijzen naar een
nationaal doel bij de viering van vijftig jaar onafhankelijkheid.
Partijprogramma’s van leidende politieke partijen hebben daarin
niet voorzien. Armoede en uitzichtloosheid heeft zich genesteld in
een groot aantal gezinnen die voorheen een normaal bestaan
hadden.

Braindrain grijpt steeds meer om zich heen en berooft ons van
intellectueel en technisch kader dat wij zo hard nodig hebben.
Grote en kleine bedrijven lopen leeg, terwijl politieke debatten
over nationale vraagstukken worden vermeden of ze hebben betrekking
op bijzaken. De weg naar verpatsen van de laatste restanten grond
aan speculanten wordt vrijgemaakt, terwijl wij allen toekijken en
zwijgen. Jongeren, sta op!

Wij worden extern geteisterd door de Covid-19-pandemie en wij
worden bedreigd door klimaatveranderingen, bij permanente
afwezigheid van beleid. Onze olierijkdom is de neokoloniale gesel
in handen van oliemultinationals. Wij hebben toestemming gekregen
van die multinationals om ons voor heel veel geld, voor maximaal 20
procent in te kopen bij hen, terwijl wij de eigenaren zijn van onze
olie. Dat geld om ons in te kopen hebben wij niet! Hebben wij ons
nationaal strategisch doel van maximaal profijt uit onze
olierijkdom nu reeds prijsgegeven?

Financieel zijn wij aan de grond. De profiteurs van onze
goudrijkdom zijn niet het volk van Suriname. Ordening van de
goudsector zal een droom blijven zolang politieke toppers en
beleidsmakers belang hebben in die sector. Zolang wij rondhout in
duizenden tonnen blijven uitvoeren zal daarmee de toegevoegde
waarde ook worden uitgevoerd en zullen wij ons blijvend blij maken
met de droge kruimels die achterblijven. Wij, het volk van
Suriname, wie zijn wij, waar komen wij vandaan en waar gaan wij
naartoe?

Een kort fragment uit onze geschiedenis, van twee termijnen
Bouterse cum suis naar een termijn Santokhi-Brunswijk cum suis,
heeft ons heden bepaald. De toekomst van komende generaties ligt in
handen van ons, die in 2025 de keus zullen maken voor een nieuwe
wind. Slecht leiderschap heeft ons, maar vooral jongeren en komende
generaties, beroofd van een mooie toekomst. De oude politiek heeft
afgedaan. Is niet in staat om ons te begeleiden naar stabiliteit,
welvaart, welzijn, vrede en veiligheid voor alle Surinamers, De
Surinaamse droom. Suriname is rijp voor de grote ommezwaai, naar
stabiel en respectabel politiek en strategisch leiderschap.

Een land leiden geschiedt niet door middelmatigen en
aanverwanten. Daarvoor hebben wij nodig, de hoogstopgeleiden en de
meest gedisciplineerde patriotten die echte liefde hebben voor ons
volk en vaderland. De toekomst van politieke leiding van Mama
Sranan
ligt in handen van onbevlekte patriottische jongeren,
die hun leven en toekomst hebben verbonden aan de Surinaamse droom,
het alternatief voor 2025 en daarna.

De Partij voor Permanente Voorspoed Republiek Suriname (PVRS)
wenst het volk van Suriname een bezinningsvolle Srefidensi toe.

Voorzitter Ch. N. Mijnals
Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina