Next Post

Forse verhoging concessierechten en ordeningsplan goudsector

De mijnbouwsector, met name de goudindustrie, zal flink moeten bijdrage aan het verhogen van de verdiencapaciteit van de regering. Niet alleen worden retributietarieven per hectare drastische verhoogd, ook wordt de kleinschalige mijnbouw in vrijwel alle facetten geordend.