24.000 natuurkundeboeken voor mulo

admin

Nog deze maand ontvangt Suriname 24.000 nieuwe natuurkundeboeken uit Nederland. Het gaat om boeken voor alle vier leerjaren van het voortgezet onderwijs voor junioren (voj). Met deze schenking, onderdeel van een twinningproject tussen de twee landen, wordt gehoopt het natuuronderwijs op voj-scholen beter te laten aansluiten op vernieuwingen van dit vak op havo en vwo.
Next Post

Why Caribbean Governments Should Make The Shift To A Human Rights-Based Approach To Crime Prevention Now

One good example in the region is the Caribbean Human Rights and Use of Force Model Policy, which, if adopted by governments and security forces, would significantly strengthen internal guidelines in relation to use of force and human rights.